Könyvbemutató tanszékünkön

2022.04.27.

2022. április 26-án, kedden du. 14.30 órai kezdettel a Történettudományi Intézet könyvbemutatót tartott. A vendégeket Őze Sándor intézetvezető úr köszöntötte. J. Újváry Zsuzsanna ny. egy. docens asszony mint az „Oszmán-magyar viszony a 16–18. században" c. kötet (Szent István Társulat) szerkesztője mutatta be a 2018 nyarán tartott konferencia írásbeli változatát. A Covid-járvány következtében a könyv 2021 decemberében tudott megjelenni.


A 19 tanulmányt tartalmazó kötet tematikus csoportokban mutatja be az elmúlt évek új kutatási eredményeit az oszmán-magyar történeti relációban. A Török veszély és kereszténység fejezetben a szerzők, Őze Sándor és volt tanítványa, Kovács Eszter az európai oszmán veszélyt, főként annak a magyar társadalmi tudatra gyakorolt hatását, ill. ugyanazt cseh relációban boncolgatják. Tüdős S. Kinga az Erdélyi Fejedelemségben a székelyek válaszát az oszmán veszélyre veszi nagytólencse alá, míg Sz. Simon Éva főlevéltáros a szigetvári szandzsák viszonyait vizsgálja meg. Az Oszmán ostromok – magyar válaszok c. fejezetben Szabó Pál (SzJTE) Nándorfehérvár ostromairól, és Tóth Sándor László (SZTE) Szeged sikertelen visszavételéről írt.

Az Oszmán-magyar békekötések c. részben a Szegedi Tudományegyetem Oszmán-kori Kutatócsoport tagjainak – Marton Gellért Ernő, Brandl Gergely, Szabados János és Juhász Krisztina – írásai jelentek meg, no és Hámori Nagy Zsuzsanna Bethlen Gábor francia diplomáciai manővereiről értekezik a gyarmati békekötés (1625) során. A Militarizálódott magyar társadalom c. fejezetben Borbély Zoltán (EKE), valamint Czigány István (Hadtörténelmi Intézet ny. főigazgató h.) fejtik ki nézeteiket. Itt olvasható Varga J. János értekezése a hadi kótyavetyéről, mint közösségi létformáról. Az Oszmán Birodalom 18. századi viszonyai is terítékre kerülnek a kötetben: Tóth Hajnalka (SZTE) az oszmán kereskedőknek a rácok által történt kirablásáról írt, Tóth Ferenc (BTK TTI) pedig báró François de Tott izgalmas emlékiratait elemezte. Végül a Főhatalmasságok és alattvalók: a mindennapok súlya c. részben J. Újváry Zsuzsanna Dobsina török általi elpusztításáról, F. Molnár Mónika (BTK TTI) Antonio Caraffáról, mint a Habsburg uralkodó parancsainak tökéletes kiszolgálójáról írt. Balogh Máté (HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum) ifj. Festetics Pál dunántúli kerületi főkapitány-helyettes levelei közölte, de a nemesek és polgárok hétköznapjaikba és ünnepnapjaiba is bepillanthatunk a hazánkban működő zenészek életútja kapcsán – ez utóbbi tanulmányt Király Péter (No) írta.


Jó olvasást kívánunk a kötethez!

Események

04.
2024. márc.
BTK
"A Föld nem tud futni." Rendszerváltás vidéken
Sophianum 112
06.
2024. márc.
BTK
Középkori esték - Latinitas Hungarica
Danubianum 308
07.
2024. márc.
BTK
Egy különös tó – sajátélményű drámaóra óvodásoknak és kisiskolásoknak
Iohanneum 213.
08.
2024. márc.
BTK
Nemes Nagy Ágnes Olvasókör
Danubianum 315
12.
2024. márc.
BTK
Tanítók Napja
Iohanneum
13.
2024. márc.
BTK
Művészettörténeti konferencia
Sophianum 112
További események
Széchenyi 2020