Képzés adatlapja

Képzés neve: irodalmi fordító/műfordító angol nyelvből
Képzéskód: BSLB-XMÜA
Képzési szint: szakirányú továbbképzés
Képzési terület: Levelező
Képzési terület / tudományterület: bölcsészettudomány
Képzés nyelve: magyar
Félévszám: 3 félév
Kreditszám: 90
Felelős kar: BTK
Képzés célja: Célunk olyan angol nyelvi műfordítók képzése, akik magas (irodalmi) szinten képesek ellátni a különböző műfajú irodalmi alkotások írásbeli nyelvi közvetítésének feladatát, elsősorban idegen nyelvről magyarra, de adott esetben magyarról idegen nyelvre is. Az írott forrásnyelvi szöveget nyelvileg helyesen, műfajának megfelelően, tartalmilag, gondolatilag és stilárisan hűen tudják interpretálni a célnyelven. Ismerik a nemzeti kulturális rendszerek információcseréjének működését, (interkulturális kommunikáció, multikulturális rendszerek, a globalizáció és nemzeti kulturális értékek, a nemzeti identitás megőrzésének összehangolása) az irodalmi szövegek fordítóinak kulturális misszióját, felelősségét. Képesek a magyar kultúra, a magyar irodalom hagyományépítő fenntartására, nyelvi, stiláris és műfaji tárházának bővítésére a könyvkiadás és a média egyéb területein; a kortárs irodalom legújabb trendjeinek ismeretében képesek ezek integrálására. Széles körű szakmai és kulturális ismeretekkel rendelkeznek, s különösen tájékozottak a forrásnyelvi és célnyelvi ország(ok) kulturális és irodalmi életében, ismerik a legújabb kulturális és irodalmi trendeket. Megfelelő filológiai képzettséggel, kritikai és műelemzési ismeretekkel rendelkeznek. Ismerik a nyelvi közvetítés etikai és jogi szabályait; tisztában vannak a fordító jogaival és kötelességeivel, továbbá ismerik és a gyakorlatban is tudják alkalmazni a szerkesztés szabályait és eszközeit.
Képzésre bejutás feltétele: oklevél, felvételi eljárás
irodalmi fordító/műfordító angol nyelvből Szak Irodalmi fordító/műfordító angol nyelvből (2022) BSLB-XMÜA-2022 2022-07-01
irodalmi fordító/műfordító angol nyelvből Szak Irodalmi fordító/műfordító angol nyelvből (2023) BSLB-XMÜA-2023 2023-07-01
Mintatanterv neve Letölthető mintatanterv
Irodalmi fordító/műfordító angol nyelvből (2022)
Irodalmi fordító/műfordító angol nyelvből (2023)
Széchenyi 2020