Sikerrel zárult a Magyar Hebraisztikai Társaság éves konferenciája

2024.02.06.

2024. február 1-én tartotta meg a Magyar Hebraisztikai Társaság éves konferenciáját a PPKE BTK Sophianum épületében.

A Magyar Hebraisztikai Konferenciát (Schweitzer-lecturest) Bányai Viktória, a Társaság elnöke és Kőszeghy Miklós, a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának dékánhelyettese nyitotta meg.

A megnyitót követően sor került a Schweitzer József-emlékdíj átadására. Az egykori országos főrabbi, az Országos Rabbiképző Intézet néhai igazgatója emlékére a Schweitzer család és a Magyar Hebraisztikai Társaság által alapított díjat kétévente adják át a megelőző két évben magyar nyelven, hebraisztikai-judaisztikai tárgyban megjelent legjobb monografikus műnek.

Az idei díjat Száz Pál határon túli magyar irodalmár kapta A tizedik kapu: A haszidizmus hatása a magyar irodalomra című könyvéért.

A Schweitzer család ezen kívül életműdíjat adott át Komoróczy Gézának is a magyarországi hebraisztika-judaisztika terén kifejtett munkájáért.

 A megnyitót követően két párhuzamos szekcióban, összesen 16 előadást hallgathattak meg a résztvevők a bibliatudomány, a bibliafordítások, a posztbiblikus és rabbinikus irodalom, a zsidó történelem, a jiddis nyelvészet és a 20. századi zsidó kultúra területéről.

Az ebédszünetben a Magyar Hebraisztikai Társaság tartotta meg tisztújító közgyűlését. A nap végén a Koltai Kornélia és Zsengellér József szerkesztésében megjelent, שיר פשוט ומחולק: Héber üdvözlőversek és a peregrináció című kötetet mutatta be Csorba Dávid, a Debreceni Református Kollégium Múzeumának igazgatója.

Események

25.
2024. júl.
BTK
Diplomaátadó ünnepség
Budapest, Szent István-bazilika
13.
2024. szept.
BTK
Boldog Gizella Zarándoklat
Veszprém
17.
2024. szept.
BTK
Ars Sacra – Az Intelem pillanatai – Szent István király Intelmei 21. századi képnyelven
Danubianum 3. emelet
17.
2024. szept.
BTK
Ars Sacra – "A láthatatlan Isten a moziban" - Filmtörténeti Krisztus-láttatási esetek
Sophianum, 111–112
23.
2024. szept.
BTK
Lelkigyakorlat Bakonybélen a Szent Mauríciusz Monostor vendégházában
25.
2024. szept.
BTK
Média – használat: a választás és a cselekvés modelljei
Sophianum 112.
További események
szechenyi-img-alt