Szakunk 1992-ben kezdte el működését az újjáalakuló Pázmány Péter Katolikus Egyetem akkori Bölcsészettudományi Karán. A Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet alapító intézetvezetője Nemeskürty István történész, filmtörténész, őt többek között Kókay György sajtótörténész, majd Tomka Miklós vallásszociológus követte ebben a munkában. Mindvégig szándék volt egy valóban katolikus kommunikációs és médiatudományi önértelmezés, oktatási és nevelési program kialakítása, amely egyetemes igényű, vagyis nem mond le a komplex értelmezési lehetőségekről, számol a bölcsészettudományok, a társadalomtudományok és más tudományos szakterületek sajátos tapasztalataival, tudásával – ennek megfelelően antropológiai és szociális vonatkozásaiban bonyolult egésznek tekinti magát az egyént, annak közösségeit és az emberi társadalmat.

Intézményünkben együtt dolgoznak olyan kommunikáció- és médiatudományi kutatók, oktatók, akik mint nyelvészek, irodalmárok, sajtótörténészek, teológusok, szociológusok, médiakutatók, filmes és közkapcsolati szakemberek minden nevelési, oktatási és tudományos feladatunkhoz felajánlanak tudományos, kutatható, átadható, megtanulható ismereteket, amelyek hazánk, európai közösségeink és globális szintű együttműködéseink kommunikációs és mediális kultúráját az ezekben járatos szakemberek képzésével – valóban közvetítői értelemben – szolgálják. Az igényes elméleti oktatás mellett mindezt erős gyakorlati képzéssel kívánjuk megvalósítani: rádiós, televíziós stúdióink, digitális szerkesztőségünk, PR műhelyünk, mozgatható és beépített technikai eszközparkunk a legmodernebb műsorkészítői igények alapján épültek ki, lehetőséget adnak hallgatóink számára, hogy az aktuális kommunikációs és médiatevékenységeiket jó körülmények között, megfelelő színvonalon és igényességgel folytathassák. Elsődleges feladatunk az is, hogy a nálunk végzett hallgatók a legjobb esélyekkel indulhassanak a munkaerőpiaci versenyben, olyan munkavállalókként, akik nemcsak szűkebb érdekek mentén, hanem lokális, regionális és globális szinten is tudnak különböző közösségeink számára hasznos, építő tevékenységeket folytatni.