A Tanszék a középkori Európa, különösképp a Magyar Királyság anyagi kultúráját, valamint a középkori Közel-Kelet régészeti hagyatékát oktatja és kutatja. Méretét és az itt dolgozók tudományos hátterét tekintve jelenleg Magyarországon a középkori régészeti tanszékek között a legkvalifikáltabb oktatógárdával rendelkezik. Mint a tanszék nevéből is látható a két terület egymással párhuzamosan, de egyben szoros szimbiózisban működik. A kurzusok a középkori élet eltérő struktúráit tekinti át, az egyházi kultúra, a világi elitek építészete és kultúrája, a falusi és a városi kultúra, valamint a tárgyi hagyaték tekintetében a kerámiaművesség és a középkori mesterségek hagyatékának elemzésével és kutatásával. Az oktatásban, szerepet kap az Oszmán hódítás időszaka és a kora újkori részekre szakadt magyarság emlékeinek vizsgálata is. Hangsúlyos kutatási irány az egyházi régészet.

Tanszékünk kiemelten foglalkozik a Szentföld régészeti kutatásával, ahol a középpontban a különböző kultúrák (elsősorban a kereszténység és az iszlám) egymás mellett élése és kulturális kapcsolatrendszere jelenti mind az oktatás, mind a tudományos vizsgálatok súlypontját. Fontos feladatunknak tekintjük a párbeszéd megteremtését és annak bemutatását, ahogy ezek a kultúrák közösen formálták mind a régió, mind a szélesebb értelemben vett középkor kulturális képét. Az oktatásban elért eredményeinket mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy eddig több mint 70 egyiptomi, jordániai, libanoni és szíriai (keresztény és muszlim) hallgató szerzett az angol nyelvű képzésünk keretében mester szakos diplomát és több mint két tucat közel-keleti hallgató írja nálunk a doktori disszertációját

Az egyetemi képzésünk erősen gyakorlat orientált, amely keretében számos kiemelkedő jelentőségű projekt kapcsolódik szorosan az oktatáshoz. Hallgatóink így Magyarországon minden évben részt vesznek a balatonszemesi Mindszent pálos kolostor feltárásában, vagy a mohácsi csatatér kutatásában. Diákjaink olyan kiemelt fontosságú lelőhelyek kutatásában is szerezhetnek ásatási tapasztalatot, mint az esztergomi királyi vár és környezete vagy II. András királyunk temetkezési helyének az egresi ciszter kolostor feltárása. A középkori településkutatási programunkban kisebb lelőhelyek is előfordulnak, mint például a Bajna melletti Sárás és Csima középkori falvainak feltárása.

A külföldi kutatásai programjaink közt kiemelkedő jelentőségű a Közel-Kelet legnagyobb keresztesváraiban, Margatban és a Crac des Chevaliers-ben folyó feltárási program, a libanoni Felicium johannita erődjében végzett terepmunka, míg Irakban a Pankan melletti szászánida erődöt, valamint a Dwinben lévő oszmán kori vár kutatását végezzük. Kutatásainkhoz minden évben számos külföldi misszió kapcsolódik, ahol a szakterületet választó hallgatók aktív közreműködésével zajlanak az ásatások, s amelyek leletanyagát szakdolgozatként, doktori dolgozatként is a hallgatóink készítik el.

A képzés a fentebbi tematikájához kapcsolódóan hallgatóink BA, MA és PhD doktori szintű képzésben vehetnek részt, témájukat pedig a tanszék oktatói vezetik.

 

Tanszékvezető

Langó Péter
egyetemi docens

lango.peter@ppke.hu 

 

Titkárság

Danubianum 607
Oktatásszervező: Kovács Zsuzsanna
Tel.: +3613275930 /4170
E-mail:
kovacs.zsuzsanna@btk.ppke.hu 
regeszet@btk.ppke.hu 

 

Postacím:
1088 Budapest
Mikszáth Kálmán tér 1.