Képzés adatlapja

Képzés neve: közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga
Képzéskód: BSLP-XPSZK
Képzési szint: szakirányú továbbképzés
Képzési terület: Levelező
Képzési terület / tudományterület: pedagógusképzés
Képzés nyelve: magyar
Félévszám: 4 félév
Kreditszám: 120
Felelős kar: BTK
Képzés célja: A képzés célja sokoldalú elméleti és gyakorlati képzés keretében felkészíteni a hallgatókat a nevelési és oktatási intézmények különböző típusú vezetői feladatai ellátására. A képzés keretében a résztvevők megismerkednek az oktatásirányítás, tanügyigazgatás, gazdálkodás, munkajog, illetve pedagógiai vezetői, fejlesztési-tervezési, minőségfejlesztési feladatok ellátásához szükséges ismeretekkel, e munkával összefüggő etikai elvárásokkal, valamint a pedagógiai kommunikáció, IKT használat, konfliktuskezelés, változás-menedzselés, mérés-értékelés stb. területén gyakorlati jártasságot szerezhetnek. További cél az intézményvezetői gyakorlati munka különböző típusú feladataira (pl. Pedagógiai program, SZMSZ készítése, adatvédelem, szervezetfejlesztés, teljesítményértékelés, vezetői pályázat), valamint a kompetencia alapú fejlesztés- értékelés gyakorlatára és az IKT eszközök, platformok felhasználásának lehetőségeire és formáira való felkészítés.
Képzésre bejutás feltétele: oklevél, felvételi eljárás
közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga Szak közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga mintatanterv (2022) BSLP-XPSZK-2022 2022-07-01
közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga Szak közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga mintatanterv (2023) BSLP-XPSZK-2023 2023-07-01
Mintatanterv neve Letölthető mintatanterv
közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga mintatanterv (2022)
közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga mintatanterv (2023)
Széchenyi 2020