Közép-Európa kutatások

  • Michael Moser professzor legfőbb kutatási területe a szláv nyelvek története, különös tekintettel az ukránra, az oroszra és a lengyelre, emellett a szláv nyelveken belüli kapcsolatokkal foglalkozik a kezdetektől napjainkig
  • Németh Orsolya a lengyel tényirodalom történetét és jelenét, valamint a közép- és kelet-európai poszkolonializmust kutatja
  • Pálfalvi Lajos lengyel emigráns irodalommal (többek között Witold Gombrowiczcsal és Stanisław Vincenzzel), Bruno Schulzcal, a lengyel esszéiskola történetével, illetve közép- és kelet-európai poszkolonializmussal foglalkozik


Korábbi kutatások

A Közép-Európa – Visegrád Tanulmányok program keretében, az oktatás szakmai hátterét biztosító, sikeres pályázatok által finanszírozott kutatások folynak, melyekben a Szlavisztika – Közép-Európa Intézet munkatársai és a Szent Adalbert Közép- és Kelet-Európa Kutatócsoport tagjai vesznek részt.

E kutatások eredményeit tudományos konferenciáinkon, előadásainkon, illetve kiadványainkból ismerheti meg a nagyközönség.

Eddig megjelent köteteink:

Pons Strigoniensis – Visegrádi Füzetek
Egyház és társadalom a visegrádi országokban a rendszerváltozás után. (szerk. Illés Pál Attila, Halász Iván), 2004

Pons Strigoniensis – Studia
Halász Iván: Bevezetés a modern Szlovákia tanulmányozásába. 2008

A reménység prófétái. Közép- és kelet-európai hitvallók, vértanúk a XX. században. (szerk. Illés Pál Attila), 2009

A közeljövőben a térség 1989 utáni folyamatait bemutató köteteket tervezünk megjelentetni. Magyar nyelven, a Visegrádi Füzetek alsorozatban, Halász Iván Szlovákiát bemutató kötetének folytatásaként, a rendszerváltás utáni Lengyelország és Csehország viszonyait ismertető kötetet (Illés Pál Attila: Lengyelország a rendszerváltozás után; Mészáros Andor: A Cseh Köztársaság a rendszerváltozás után).

Angol nyelven pedig az egész visegrádi térség rendszerváltás utáni fejlődését bemutató kötet áll kiadás előtt (Illés – Halász – Mészáros: Tradition and Transition).