Tantárgy adatlapja

Tárgy neve: Latin nyelv minimumszint (A1/2)
Tárgy kódja: BBNKF21300
Óraszám: N: 0/2/0, L: 0/0/0
Kreditérték: 3
Az oktatás nyelve: latin
Követelmény típus: Gyakorlati jegy
Felelős kar: BTK
Felelős szervezeti egység: Klasszikus és Újlatin Nyelvek Intézete
Tárgyfelelős oktató: Feller Katalin Éva
Tárgyleírás:

 

Rövid, adaptált szövegeken és közmondásokon keresztül a latin névszó- és igeragozás alapjainak  és kb. 300 szónak az elsajátítása annak érdekében, hogy a hallgatók megismerjék a nyelvészeti tanulmányaikhoz szükséges filológiai alapfogalmakat. A választott szövegek  -  a nyelvi alapozáson túl -, tágítják a hallgatók antikvitásra vonatkozó kultúrtörténeti és mitológiai ismereteit is.

A 2–5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)

NAGY  Ferenc, KOVÁTS  Gyula, PÉTER  Gyula, Latin nyelvtan a középiskolák számára, Budapest, Tankönyvkiadó, 2000, ISBN 963-19-0827-5

M. NAGY Ilona, TEGYEY Imre, Latin nyelvtan a középiskolák számára, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996, ISBN 963-18-7407-9

GORECZKY Zsolt, Latin-magyar alapszótár, Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2014, ISBN 978-615-5219-61-0

FERENCZI  Attila, MONOSTORI  Martina, Latin nyelvkönyv, Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2011, ISBN 978-963-19-5108 -0

A tárgy az alábbi képzéseken vehető fel

anglisztika BANB-IAN alapképzés (BA/BSc/BProf) Nappali angol 6 félév BTK
anglisztika BANB-XAN alapképzés (BA/BSc/BProf) Nappali magyar 6 félév BTK
anglisztika BMNB-IAN mesterképzés (MA/MSc) Nappali angol 4 félév BTK
germanisztika [német] BANB-XGE alapképzés (BA/BSc/BProf) Nappali magyar 6 félév BTK
keleti nyelvek és kultúrák [arab] BANB-XKA alapképzés (BA/BSc/BProf) Nappali magyar 6 félév BTK
keleti nyelvek és kultúrák [kínai] BANB-XKC alapképzés (BA/BSc/BProf) Nappali magyar 6 félév BTK
kommunikáció- és médiatudomány BANT-XKM alapképzés (BA/BSc/BProf) Nappali magyar 6 félév BTK
magyar BANB-XMA alapképzés (BA/BSc/BProf) Nappali magyar 6 félév BTK
nemzetközi program BNNX-XNP Nemzetközi program képzése Nappali angol 1 félév BTK
nemzetközi tanulmányok BANT-XNT alapképzés (BA/BSc/BProf) Nappali magyar 6 félév BTK
szechenyi-img-alt