TANULMÁNYI KÉRVÉNYEK

- Dékáni kérelem

  • elbocsátás alóli mentesítés

 - Egyéb Dékáni kérelem 

  • minden egyébként más típusba nem sorolható, dékán vagy tanulmányi dékánhelyettes hatáskörébe tartozó kérelem

 - Rektori méltányossági kérelem

  • elbocsátás alóli mentesítés

- Átsorolási kérelem

  • államilag támogatott finanszírozási formára történő átsorolás

Az átsorolási kérelmeket a Neptun rendszeren keresztül lehet benyújtani.
A rendszer csak költségtérítéses és önköltséges hallgatóknak engedélyezi a kérelem elküldését.
Útvonal: Neptun/Ügyintézés/Átsorolási kérelem/Félév kiválasztása: / Átsorolás kérése
Bíráló: -
Szabályzat: HTJSZ. 27.§.

 

- Halasztott tárgyfelvétel, tárgytörlés iránti kérelem

- Halasztott beiratkozás/bejelentkezés iránti kérelem

- Első félév passziválási kérelem

  • passzív félév létesítése első félévben

Bíráló: Dékán
Szabályzat: TVSZ 16. §. (2)
Benyújtási határidő: bejelentkezési időszak utolsó napjáig.

- Vis major miatti félévpasszíválási kérelem

  • Félév passziválás vis major miatt

Bíráló: Dékán
Szabályzat: TVSZ 17. § (4)

 

EGYÉB KÉRVÉNYEK

- Számlaigénylés és számlamódosítás iránti kérvények

- Visszafizetés iránti kérelem

- Szociális támogatás iránti kérvények

- Részletfizetés, fizetési haladék iránti kérvények

- Esélyegyenlőségi kérvények

- Kollégiumi jelentkezés

- Kreditkompenzációs ösztöndíj iránti kérelem a BTK hallgatói számára

 

További kérvények az alábbi linken érhető el ->