Dékáni kérelem

  • elbocsátás alóli mentesítés

Formanyomtatvány: Neptun rendszeren keresztül

Bíráló: oktatási dékánhelyettes
Szabályzat: TVSZ 27. §.
Benyújtási határidő, hely: a vizsgaidőszak utolsó napját követő 5 nap.
Díj: 5500 Ft

Kérvénykezelés a Neptun rendszeren

 Egyéb Dékáni kérelem 

  • minden egyébként más típusba nem sorolható, dékán vagy tanulmányi dékánhelyettes hatáskörébe tartozó kérelem

Formanyomtatvány: Neptun rendszeren keresztül

Díj: 5500 Ft

Kérvénykezelés a Neptun rendszeren 

 Rektori méltányossági kérelem

  • elbocsátás alóli mentesítés

Formanyomtatvány: Neptun rendszeren keresztül

Bíráló: Dékán/Rektor
Szabályzat:TVSZ 28.§.
Díj: 16000 Ft

Kérvénykezelés a Neptun rendszeren