Képzés adatlapja

Képzés neve: mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő
Képzéskód: BSLP-XPSZM
Képzési szint: szakirányú továbbképzés
Képzési terület: Levelező
Képzési terület / tudományterület: pedagógusképzés
Képzés nyelve: magyar
Félévszám: 4 félév
Kreditszám: 120
Felelős kar: BTK
Képzés célja: A képzés célja sokoldalú elméleti és gyakorlati képzés keretében felkészíteni a hallgatókat a nevelési és oktatási intézmények különböző típusú mentorpedagógusi feladatainak ellátására. A képzés keretében a résztvevők megismerkednek az oktatásirányítás, tanügyigazgatás, gazdálkodás, munkajog, a felnőttképzés, a tanácsadás, a moderátori feladatok ellátásához szükséges ismeretekkel, a mentori munkával összefüggő etikai elvárásokkal, valamint a pedagógiai kommunikáció, IKT használat, konfliktuskezelés, esetmegbeszélés stb. területén gyakorlati jártasságot szerezhetnek. További cél a mentori gyakorlati munka különböző típusú feladataira (pl. gyakornokok támogatása, kiégés megelőzése, személyes szaktanácsadási munka), valamint a kompetencia alapú fejlesztés és értékelés gyakorlatára, és az IKT eszközök, platformok felhasználásának lehetőségeire és formáira való felkészítés.
Képzésre bejutás feltétele: oklevél, felvételi eljárás
mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő Szak Mentorpedagógus pedagógus szakvizsgára felkészítő (2022) BSLP-XPSZM-2022 2022-07-01
mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára felkészítő Szak Mentorpedagógus pedagógus szakvizsgára felkészítő (2023) BSLP-XPSZM-2023 2023-07-01
Mintatanterv neve Letölthető mintatanterv
Mentorpedagógus pedagógus szakvizsgára felkészítő (2022)
Mentorpedagógus pedagógus szakvizsgára felkészítő (2023)
Széchenyi 2020