Oktatók

Guitman Barnabás, Dr. egyetemi adjunktus guitman.barnabas@btk.ppke.hu - BTK Történelemelméleti, Módszertani és Didaktikai Tanszék, Történettudományi Intézet
Medgyesy-Schmikli Norbert egyetemi docens, intézetvezető, tanszékvezető medgyesy.norbert@btk.ppke.hu - BTK Történelemelméleti, Módszertani és Didaktikai Tanszék, Vitéz János Tanárképző Központ
Szelke László Károly egyetemi adjunktus szelke.laszlo@btk.ppke.hu - BTK Történelemelméleti, Módszertani és Didaktikai Tanszék, Történettudományi Intézet
szechenyi-img-alt