A konferencia célja, hogy az Intézet, illetve a kar más hallgatói - akik kitüntetett érdeklődét tanúsítanak a társadalmi jelenségek, problémák, a körülöttünk lévő világ eseményei iránt, és szeretnék megmérettetni magukat - bemutassák és összemérjék tudásukat, előadják az oktatói és hallgatói közösségnek arra érdemes munkájukat.

Jelentkezni lehet bármilyen tudományos igényességű munkával. A témák körére, a vizsgálatok milyenségére nincs semmiféle kötött előírás azon felül, hogy mutasson túl az itt kapott képzésben oktatott tananyagon. Minősítse az egyéni érdeklődés, a személyes képesség, a kreativitás, a ráfordított idő, az eddig elsajátított szakmai kompetencia.


A Konferencián való részvétel feltétele a végzett munkát összefoglaló dolgozat elkészítése, határidőre és az előírtaknak megfelelő beadás, és egy szóbeli előadás megtartása. A dolgozat lehet a szakdolgozati téma (vagy maga a még nem elbírált és védett szakdolgozat - ez esetben némi tartalmi és formai módosítás szükséges); egy jól sikerült nyári gyakorlati (falukutató) munka; egy jól kidolgozott szemináriumi dolgozat; esetleg külföldi részképzésben végzett munka alapján is összeállhat olyan anyag, amiből dolgozat születhet.


Miért jelentkezzen? - mert számos előnye van:

• a sikeres helyi TDK munkával lehet jelentkezni az országos TDK versenyekre;

• erkölcsi, szakmai és esetlegesen anyagi siker, amit a házi - vagy különösen az országos - konferencián elért helyezés jelent;

• plusz minősítést jelenthet a posztgraduális (doktori) képzésre való jelentkezésnél és sok esetben az elhelyezkedésnél;

• a TDK munka sok esetben a diplomatervben és megírásban folytatódik, melynek tapasztalatait (konzulensi-, bírálói vélemények) hasznosítani lehet a diplomamunkában;

• nem elhanyagolható az a tapasztalat, amit az előadásra való felkészülés és maga az előadás jelent (szakmai tárgyú előadáskészség például jól jöhet a diplomamunka megvédésekor vagy éppen munkainterjún, vagy egyéb szakmai konferenciákon való előadáshoz);

• publikációs lehetőséget is nyújt a sikeres pályamunkáknak.A dolgozatokat két tanszéki bíráló adott szempontok alapján minősíti. Az így kapott értékeket átlagolják.


Az előadásokat a Szociológiai Intézetben a kar oktatóiból álló zsűri előtt kell megtartani. A zsűri is pontoz. A dolgozatra és az előadásra adott pontok összege alapján állapítja meg a zsűri a sorrendet és tesz javaslatot a kiadandó helyezésekre. A kimagasló munkákat és előadásokat könyvjutalommal értékeljük.


Bővebb információk a pályamunkák beadásáról a Szociológiai Intézet honlapján, illetve az Intézeti Titkárságon (jelentkezési adatlap, értékelő lap, pályamunka formai követelménye).

Ha a fentiek felkeltették érdeklődését a TDK iránt, keresse fel munkája konzulensét, az Intézeti Titkárságot, vagy a helyi TDK felelőst.