Tantárgy adatlapja

Tárgy neve: Római művelődéstörténet
Tárgy kódja: BBNKF20200
Óraszám: N: 2/0/0, L: 0/0/0
Kreditérték: 3
Az oktatás nyelve: magyar
Követelmény típus: Kollokvium
Felelős kar: BTK
Felelős szervezeti egység: Klasszikus és Újlatin Nyelvek Intézete
Tárgyfelelős oktató: Dr. Kovács Péter
Tárgyleírás:

 

A bevezető előadás célja, hogy a félév folyamán a hallgatók alapszintén megismerkedjenek az ókori római szellemi műveltség egyes részeivel (írásbeliség, szöveghagyományozódás, anyagi kultúra, vallás, időszámítás), az azokkal foglalkozó legfontosabb segédtudományokkal, szakirodalmukkal, felmerülő problémákkal. Láthatják, hogy az egyes társadalmi csoportok (főként a vezető rétegek), milyen képzéshez juthattak hozzá, milyen volt az állammal és más csoportokkal (pl. rabszolgák, szabadosok, plebeiusok) való kapcsolata.

A 2–5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN)

Kötelező:

Havas L. (Szerk.), Bevezetés az ókortudományba I. Debrecen 1996 egyes fejezetei

Ajánlott:

Németh Gy.-Kovács P., Bevezetés a görög és latin felirattanba. Budapest 2011

Castiglione L., Római művészet. Budapest 1971

Th. Köves-Zulauf, Bevezetés a római vallás és monda történetébe. Budapest 1995

Szepessy T. (szerk.): A régi Róma napjai. Budapest, Balassi, 1998.

Castiglione L., Pompeji és Herculaneum. Budapest, Gondolat 1979.

 

A tárgy az alábbi képzéseken vehető fel

anglisztika BANB-XAN alapképzés (BA/BSc/BProf) Nappali magyar 6 félév BTK
anglisztika BANB-IAN alapképzés (BA/BSc/BProf) Nappali angol 6 félév BTK
germanisztika [német] BANB-XGE alapképzés (BA/BSc/BProf) Nappali magyar 6 félév BTK
keleti nyelvek és kultúrák [arab] BANB-XKA alapképzés (BA/BSc/BProf) Nappali magyar 6 félév BTK
keleti nyelvek és kultúrák [kínai] BANB-XKC alapképzés (BA/BSc/BProf) Nappali magyar 6 félév BTK
kommunikáció- és médiatudomány BANT-XKM alapképzés (BA/BSc/BProf) Nappali magyar 6 félév BTK
magyar BANB-XMA alapképzés (BA/BSc/BProf) Nappali magyar 6 félév BTK
nemzetközi tanulmányok BANT-XNT alapképzés (BA/BSc/BProf) Nappali magyar 6 félév BTK
ókori nyelvek és kultúrák [klasszika-filológia] BANB-XKF alapképzés (BA/BSc/BProf) Nappali magyar 6 félév BTK
osztatlan tanári képzés BONP-XTAN osztatlan képzés Nappali magyar 10 félév BTK
szechenyi-img-alt