A spanyol a világnyelvek közé tartozik. Közel ötszáz millióan beszélik a különböző kontinenseken. A spanyol nyelvterület gazdag történelmi és kulturális múltra tekint vissza, napjainkban dinamikusan fejlődő térség. Rózsavári Nóra docens a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Romanisztikai Intézetében a Spanyol Tanszék vezetője. Az általa irányított szakról a következőket mondja:

„A PPKE Spanyol Tanszéke családias és személyközpontú, ahol kiemelt figyelmet és kellő időt fordítunk a hallgatók fejlődésére. BA képzésünkön – 3 évfolyamon – mintegy 20-25 hallgató tanul. Ez ideális létszám a közös munkához, és ahhoz is, hogy mindenki személyre szabott figyelmet kapjon. Fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink a legtöbbet hozzák ki magukból tanulmányaik során, de hangsúlyt fektetünk arra, hogy ezt jó légkörben tehessék. Ugyancsak fontos számunkra a közösség, amelyet kulturális és tanszéki napokkal, öregdiák találkozókkal és egyéb programokkal kívánunk erősíteni."

Sokszínű programok, hallgató központúság, jó közösség – elsősorban ez ragadta meg Harnish Inez hallgatót. Ugyanakkor említi a kiscsoportos formában folyó oktatás előnyeit is.

A PPKE spanyol képzése szakmai szempontokból például abban különbözik az ország többi spanyolos képzésétől, hogy olyan újfajta módszereket vezettünk be az oktatásba, mint pl. a projekt alapú oktatás, illetve kiemelt hangsúlyt helyezünk a tehetséggondozásra, melynek keretén belül az egyetem finanszírozásával a tanszék oktatói és hallgatói minden évben közösen vesznek részt konferencián, melyen több hallgatónk előadóként is szokott szerepelni – mondja a docens asszony.

Inez a kiváló tanárokat említi. Az oktatók részben spanyol anyanyelvűek, de a vendégtanárok számos területről érkeznek, ez lehetőséget nyújt arra, hogy a spanyol nyelv többféle változatával megismerkedhessenek.

Egy korábbi hallgató így jellemezte a világhálón Rózsavári tanárnőt: „Órái nagyon jól követhetőek, érdekesen adja elő a tananyagot, mindig plusz érdekes információkat fűz hozzá, kedves, korrekt, s azt kéri számon, amit elmondott."

A hazai felsőoktatásban, folytatja Rózsavári Nóra, mivel Bölcsészettudományi és egyben Társadalomtudományi Kar is vagyunk, nálunk van lehetőség olyan társadalomtudományi MINOR programok elvégzésére, melyek után a hallgatók nemcsak spanyol irodalmi vagy nyelvészeti (azaz diszciplináris) mesterképzésen folytathatják tanulmányaikat, hanem számos társadalomtudományi mesterképzésen is.

Ide sorolható a nemzetközi tanulmányok, a politológia, az andragógia, az emberi erőforrás tanácsadó stb., de természetesen tovább mehetnek fordító és tolmács, vagy például kommunikáció és médiatudomány mesterképzésre is.

Kiterjedt kapcsolataik révén gyakorlatilag mindenki részt vehet Erasmus képzésben. „Hallgatóink Barcelonába, Cádizba, Valladolidba, Oviedóba, Valenciába, Zaragozába utazhatnak ösztöndíjasként, de például Reykjavíkba, az Izlandi Egyetem Spanyol Tanszékére is pályázhatnak." Lehetőség van CEEPUS ösztöndíjra is, a FISH és a Hispanisztika hálózaton belül a PPKE hallgatói a közép-európai országok spanyol tanszékein is (Graz, Pozsony, Brno, Ljubljana, Zágráb, Krakkó, Kolozsvár stb.) szerezhetnek egyhónapos vagy féléves tapasztalatot.

„Mivel kevesen vagyunk, számos helyre jelentkezhetünk Erasmus ösztöndíjjal, amit – ha a tanulmányi eredmény megfelelő – nagy valószínűséggel el is nyerünk. Én például a Valenciai Egyetemen tanulhattam egy ideig" – mondja Inez.

Milyen területeken helyezkedhetnek el a szakon szerzett diplomával? „Volt hallgatóink között vannak nyelvtanárok, részben gimnáziumban, részben magánzóként vagy nyelviskolában oktatnak. Mások fordítással foglalkoznak, többen saját kis vállalkozásuk keretében. Az utazási irodákban is találkozhatunk velük, de szívesen vállalnak idegenvezetői állást, illetve nagykövetségeken és nemzetközi cégeknél is elhelyezkedtek a végzettek. Van, aki gazdasági területen dolgozik és latin-amerikai ügyfelekkel kapcsolatos ügyeket intéz, van aki oktatásszervezéssel foglalkozik és van aki Erasmus + nemzetközi mobilitásokat szervez spanyol középiskolásoknak. Volt, aki spanyolországi mesterképzésen folytatta tanulmányait, ha pedig nemzetközi tanulmányok szakirányban mesterképzést szerez valaki, akár a közigazgatás magas szintjein – minisztériumokban is – el tud helyezkedni" – sorolja Rózsavári Nóra.

Inezt a spanyol tanári pálya érdekli elsősorban, „de gondolkozom a nyelvészeten is, és foglalkoztatnak az idegenforgalom nyújtotta lehetőségek is".

Hogy hány hallgatót vesznek fel, az nemcsak a pontszámoktól függ, hanem attól is, hogy hányan jelölik meg a szakot első helyen, magyarázza a tanárnő. A felvételi ponthatárokat a jelentkezők száma, a szak kapacitása és a jelentkezők pontszáma határozza meg. A felvételi algoritmus sorolja be őket, figyelembe véve a diákok preferenciáit is, vagyis hogy ki melyik képzést tette az online jelentkezési lap első, második, harmadik stb. helyére. Évente kb. 10–15 hallgatót vehetünk fel, az elmúlt évek tapasztalatai alapján azok kezdték meg nálunk tanulmányaikat, akik első helyen jelöltek meg minket.
Az internetes oldalakon (pl. felvi.hu) megjelenő szám azt a legalacsonyabb pontszámot jelenti, amellyel azok a hallgatók kerültek be, akik első helyen jelölték meg a PPKE spanyol szakot.

„Diákjainkról elmondható, hogy nyíltak, szorgalmasak, aktívak, igazán büszkék vagyunk rájuk. Az érdeklődők pedig bármikor bejöhetnek egy előadásra vagy gyakorlatra, szívesen és szeretettel várjuk őket." Végül a docens asszony így összegez: „Azt szeretném, hogy hallgatóink szívesen jöjjenek hozzánk, jó kedvvel tanuljanak, és minél többet tudjanak, amikor kikerülnek."