Szakdolgozati követelmények

 

BA szinten a szakdolgozat elsődleges követelménye, hogy a hallgató meggyőzően bizonyítsa jártasság választott témájának szakirodalmában és képesnek mutatkozzon egy adott történeti téma feldolgozására. Ezen a szinten benyújtott szakdolgozatnak nem feltétlen követelménye a levéltári anyag feldolgozása, azonban szeretnénk felhívni hallgatóink figyelmét arra, hogy azok a dolgozatok, amelyekben nincs levéltári forrásanyag, csak akkor lehet jeles érdemjegyű, ha egyébként kiemelkedő minőségű szövegről van szó.

A szakdolgozat elbírálásánál a bíráló tanárok minden esetben szempontnak tekintik, hogy a téma feldolgozása megfelelő szakmai nyelvezettel, szerkezetileg letisztult formában történjen meg. Bár BA szinten nem várunk el feltétlen teljesen önálló történészi munkát, azt azonban mindenképp, hogy a leadott dolgozat ne legyen egyszerű kompiláció, ne csupán a feldolgozott szakirodalom egyszerű ismertetésére korlátozódjon.


Az MA szakdolgozatnak a lehetőségekhez képest tudományos igényű és színvonalú szövegnek kell lennie. A dolgozatban a szerzőnek bizonyítania kell, hogy önállóan képes történeti forrásokat feldolgozni, értelmezni és tudományos értéküket a szakirodalom korábban publikált eredmények kereteibe beilleszteni. A dolgozat nyelvi megformálásnak követnie kell a szakmai normákat.

A szakdolgozatnak feltétlen hivatkoznia kell elsődleges forrásokra. Az esetek többségében ez levéltári forrásokat jelent, azonban a téma függvényében ezek lehetnek akár interneten elérhető, digitalizált források is. Amennyiben a hallgató számra a forráskezelés nem egyértelmű, a szakdolgozat vezetője minden esetben jogosult eldönteni, hogy a kiválasztott forráscsoport megfelel-e az elvárásoknak.