Budapesten egyedül a Pázmányon!

A Szlavisztika MA nem zár be egyetlen szláv nyelvbe és kultúrába, hanem programjában és irányultságában eleve a sokszínűséget és a kultúrák közti párbeszédet képviseli.

Miért válaszd a Szlavisztika MA-t?

Mert a képzés eredményeként olyan szlavista szakemberré válhatsz, aki

✓ közép- és felsőfokon beszél több szláv nyelvet;
✓ ismeri a szláv kultúrák múltját és jelenét;
✓ professzionális ismeretekkel rendelkezik a szláv nyelvekről;
✓ több szláv nyelvenképes információkat gyűjteni, feldolgozni és értelmezni;
✓ több szláv nyelvenképes fejlesztői-kutatói és innovációs feladatokat ellátni;
✓ képes a szláv nyelvi és kulturális jelenségek összehasonlító elemzésére;
✓ képes tudását szláv és nem-szláv nyelveken megosztani másokkal a tudományos/hivatalos/publicisztikai normák szerint.


Elméleti tudás

✓ Átfogó és rendszerezett ismeretek a szláv kultúrákról, történelemről, kulturális problémákról és tendenciákról, különös tekintettel a lengyel és az orosz kultúrára;
✓ Megalapozott, szisztematikus és professzionális tudás a nyelvtudományban, ami segít abban, hogy nyelvészettel foglalkozz, tolmács, szakfordító vagy nyelvtanár legyél;
✓ Megalapozott, szisztematikus és professzionális ismeretek az egyes irodalom- és kultúrtörténeti korszakokról, irodalmi művekről, irodalmi és kulturális folyamatokról, tendenciákról, ami segít abban, hogy műfordító, irodalom- vagy kultúrtörténész legyél.

 

Gyakorlati ismeretek és kompetenciák

✓ Magas szintű nyelvtudás:

  • a B2 szintről C1/C2-re emelheted a nyelvtudásod a választott specializáció nyelvén (lengyel, orosz);
  • a második választott nyelvből B2 szintű nyelvtudás (lengyel, orosz);
  • egy harmadik szláv nyelvből (cseh, ukrán, ruszin, szlovén) alapszintű ismeretek (A1-A2 szintig).


✓ A választott specializáció nyelvén jártasságot szerezhetsz a következő területeken:

  • esszé- és tanulmányírás;
  • előadókészség;
  • fordítói kompetenciák;
  • műfordítás;
  • kutatás, anyaggyűjtés, anyagfeldolgozás.


Kiknek ajánljuk?

✓ Akik a BA-tanulmányaikat szeretnék elmélyíteni, alaposabb nyelvtudásra és rendszerezett ismeretekre szeretnének szert tenni a szláv kultúrák területén;
✓ Akik szakmaszerűen szeretnének foglalkozni a szláv irodalmakkal, nyelvekkel, fordítással, műfordítással, tolmácsolással;
✓ Akik tudományos pályára készülnek, és PhD tanulmányokat szeretnének folytatni a mesterszak elvégzése után;
✓ Akik a kultúraközvetítés intézményrendszerében szeretnének elhelyezkedni (pl. diplomáciában, hazai kulturális vagy egyházi intézményeknél, magyar kulturális intézményeknél szláv országokban, a médiában, közművelődési intézményekben), ahol a szláv nyelvek és kultúrák alapos és sokrétű ismerete előnyt jelent vagy követelmény;
✓ Akik saját érdeklődésüket szeretnék a professzionális készségek szintjére emelni.


Miért a Pázmányon?

✓ Az oktatás kis csoportokban, interaktívan, workshop jelleggel zajlik;
✓ Feladatunknak tartjuk az elemző, kritikai gondolkodás elősegítését, a szakmai és emberi párbeszédre való nyitottságot, valamint inspiratív, motiváló légkör kialakítását;
✓ Támogatjuk az önálló, önfejlesztő munkát erős tanári segítségnyújtás mellett;
✓ Bevonjuk hallgatóinkat a kutatásokba és fejlesztésekbe, biztosítjuk a hazai és nemzetközi tudományos fórumokon, konferenciákon való részvételt, publikációs lehetőséget;
✓ Támogatjuk a nemzetközi mobilitásban való részvételt partneregyetemeinken (Krakkó, Lublin, Varsó, Kazany, Novoszibirszk, Moszkva) vagy más egyetemeken;
✓ Rugalmas képzési útvonalakat biztosítunk, támogatjuk a személyes fejlesztést.