"A szociológia szerteágazó tudományág, a legtágabb értelemben vett emberi folyamatok, alá- és fölérendeltségi viszonyok közösségi-társadalmi vetületeivel foglalkozik. A pandémia társadalmi vetületeit például több szinten vizsgálhatjuk: kiket és hogyan érint, mit gondolnak a történtekről az emberek, hogyan viselkednek ezen közben – de a hétköznapi élet minden, társas kapcsolatokat érintő összefüggéseit vizsgálja a szociológia." – Pillók Péter adjunktus