A tanszéken folyó kutatások öt fő, a fejlődéslélektan, illetve a klinikai gyermeklélektan területéhez tartozó témakör köré csoportosulnak:

  • A korai fejlődés és zavarainak kutatása (Hámori Eszter)
  • A gyermek- és felnőttkori kötődés sajátosságai (Hámori Eszter, Csabai Krisztina)
  • A korai táplálás és a gyermekkori evészavarok (Csabai Krisztina, Ludányi Balázs)
  • A narratív identitás és fejlődése (Berán Eszter)
  • Média és szocializáció (Berta Judit)

A kutatóműhelyek küldetése: a kutatás, a képzés és a szakmai gyakorlat összefonódása

A kutatási témák köré a tanszék oktatói által vezetett kutatóműhelyek szerveződtek. E műhelyekben folyó munka biztosít terepet és lehetőséget a hallgatói kutatómunka, a módszertani készségfejlesztés, és a tehetséggondozás számára. Évente több mint 60 BA és több mint 20 MA hallgató vesz részt a kutatóműhelyek munkájában: asszisztál a vizsgálatoknál, adatokat dolgoz fel, vizsgálatokat végez, módszereket sajátít el, illetve önálló kutatási projektet dolgoz ki a tanszéki kutatóműhelyek keretében.
A laborhoz és a tanszékhez kapcsolódó kutatásokból évente közel 30 BA és 15 MA szakdolgozat készül el. A hallgatók magas színvonalú kutatómunkáját dicséri az OTDK helyezettek magas aránya, a tehetséggondozási és publikációs ösztöndíjak elnyerése. A kutatóműhelyek keretében oktatási és képzésmódszertani anyagok születtek meg, valamint számos, a hallgatókkal közösen publikált tudományos cikk és konferencia előadás jelent meg.