A tanszék bemutatkozása és tudományos tevékenysége

Tanszék oktatási, tudományos és szellemi arculata

A tanszék az Alapképzésben a fejlődéslélektan tárgykörének oktatási feladatait látja el, mint a csecsemő-, a kisgyermekkor, az iskoláskor, a serdülőkor és az időskor főbb pszichológiai változásai. Ehhez kapcsolódó az alaptárgyakat kiegészítő fejlődéslélektan témájú tárgyak: Fejezetek a fejlődéslélektanból (Szocializáció, Narratív identitás), a Speciális kollégiumok (pl. Családpszichológia, Mesepszichológia, Érzelmek fejlődése, Identitás fejlődése, Kötődés, Kortárs és iskolai bántalmazás és hatásai, A tanácsadás pszichológiája, Devianciák pszichológiai háttere, Média és szocializáció, ), a Kultúra szerepe a felődésben. A műhelymunkák és szakdolgozatok vezetése a fejlődéslélektani kutatómunka készségeit fejleszti a hallgatóknál.

A Mesterképzésben a tanszék profiljához kapcsolódóan 2010 óta működik a Fejlődés és klinikai gyermekpszichológiai specializáció. Ezen belül a mesterszintű fejlődéslélektan, valamint a klinikai gyermeklélektan tárgyköreinek oktatását látjuk el, mint pl. a Kultúra szerepe a fejlődésben, Kötődés és korai fejlődés, Média, család, egészség, a Korai táplálás pszichológiája, az Idegrendszer érése és fejlődési zavarok, Trauma és emlékezeti zavarok, Halál és gyász lélektana, Gyermekpszichodiagnosztikai és pszichoterápiás módszerek. A fejlődéspszichológiai terepmunka, a vezetett kutatómunka és a klinikai szakmai gyakorlat szorosan összekapcsolódik a képzésünkben.

Egyéb más tanszékekkel és karokkal való együttműködésben is szerepet vállalunk a fejlődéslélektani tárgyak oktatásában, mint pl. a Vitéz János Tanárképző Központban Fejlődéspszichológia gyakorlatok, a Hittudományi Karon Fejlődéspszichológia gyakorlat, illetve Tanulás, kommunikáció, szocializáció elődás, illetve a Szociálpedagógia szakon fejlődéslélektan és szocializációs és személyiségfejlődési zavarok előadás.

Tanszékünkön az oktatási feladatokat 5 főállású és 9 óraadó oktató és látja el. A főállású oktatók elsősorban a pszichológia szak alap-, és mesterképzésében oktatnak, míg az óraadók a mesterképzés speciális tárgyait és az egyéb intézetekhez, tanszékekhez kapcsolódó oktatási feladatokat látják el. Műhelymunka és szakdolgozati témavezetéseket minden főállású oktató ellát.

A tanszékhez kapcsolódó posztgraduális képzések

Tanszéki kutatóműhelyek és kutatócsoportok

A korai fejlődés és kötődés kutatóműhely

A kötődés és klinikai zavarok kutatási program

A gyermekkori evési magatartás háttértényezői

Narratív identitás kutatóhűhely

A média szerepe a szocializációs folyamatban

 

A fejlődéslélektan és egyéb tárgyak oktatásához készült tananyagok

Berta, J. & Csabai. K. (2018) Szocializáció gyermek és serdülőkorban. Akadémiai Kiadó, Budapest. ISBN: 9789634542353

Berán, E., Berta, J., Csabai, K., Márkus, L., Medgyesi, P., (2018) Fejlődéslélektan gyakorlatok. Egyetemi jegyzet. Budapest, Magyarország: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. ISBN: 9789633083420

Hámori, E. (2014) Kötődéselmélet régen és ma. Koncepciók, kutatás, módszerek és klinikai vonatkozások Bowlbytól napjainkig. Egyetemi jegyzet. Budapest, Magyarország: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar. ISBN 9789633081853

Kiemelt hallgatói teljesítmények a tanszéki kutatásokhoz kapcsolódóan

OTDK helyezést elért hallgatóink (2013-2020)

 • Nyúl Boglárka: A basáskodás börtönön innen és iskolán túl. (XXXI OTDK, 2013. 2. helyezett). Témavezető: Csabai Krisztina.
 • Horváth Júlia: Matematika diákszemmel: attitűdök, vélekedések, szorongás. (XXXI OTDK, 2013. 2. helyezett). Témavezető: Hámori Eszter
 • Őze Ágnes, Márkus Lilla: A játéktárgyak szerepe az intencionalitás bontakozása idején. Az osztenzív kommunikáció szerep a 9-12 hónapos kori "Játékhelyzet" vizsgálatban. (XXXI OTDK, 2013. 2. helyezett). Témavezető: Hámori Eszter
 • Fejes-Vékássy Lili: "Mutasd a facebook-profilképed, megmondom ki akarsz lenni!" - Kora-serdülőkori énteremtési törekvések megnyilvánulásai a közösségi portál virtuális terében (XXXII. OTDK, 2015. 1. helyezett). Témavezető: Berta Judit
 • Budinszky Cintia: Kötődési stílus és féltékenység vizsgálata (XXXIII OTDK, 2017. Különdíj) Témavezető: Csabai Krisztina.
 • Ferencz Bernadett: A pedagógusok visszajelzéseinek összefüggései az általános iskolát megkezdő gyermekek motivációs mintázatával. (XXXIII OTDK, 2017. 2. helyezett). Témavezető: Berta Judit.
 • Farkas Flóra: A triádikus interakciók és a gyermek szülői megítélése a "zenebölcsődei" foglalkozások összefüggésében 18-24 hónapos korban (XXXIV. OTDK, 2019. 2. helyezett) Témavezetők: Csabai Krisztina, Hámori Eszter, Márkus Lilla Viktória.
 • Szőnyi Fanni Zsófia Az internetes pornófilmek pszichológiai összefüggéseinek vizsgálata hazai mintán (XXXIV. OTDK, 2019. 2. helyezett). Témavezető: Berán Eszter
 • Csike Tekla: Mindenhol jó, de legjobb az iskolában?!" - A pedagógusi elégedettség környezetpszichológiai vizsgálata az iskola terében észlelt hatások függvényében. (XXXIV. OTDK, 2019. 3. helyezett) Témavezető: Csabai Krisztina

Fiatal kutatói, illetve Mohácsi Díj nyertes hallgatóinink (2013-2020)

 • Makkos (Novák) Eszter: Morális fejlődés autizmusban élő gyerekeknél (Mohácsi díj, 2017, 1. helyezett) Témavezető: Berán Eszter
 • Székely Marcell István: A nyelvi adaptációs készség vizsgálata narratív perspektívahasználat mérésével improvizációs interakcióban (Mohácsi díj, 2017, 3. helyezett) Témavezető: Berán Eszter
 • Csizmadia Laura: Mesék hatása a nyelvi fejlődésre (Mohácsi díj, 2019, 3. helyezett) Témavezető: Berán Eszter
 • Bendik Réka: A nevelési stílusok, a nevelőszülői motiváció, a szubjektíven észlelt stressz és ezek összefüggéseinek vizsgálata nevelőszülők körében (Fiatal Kutatói díj, 2018, 2. helyezett) Témavezető: Berán Eszter