Tantárgy adatlapja

Tárgy neve: Bevezetés a Biblia régészetébe
Tárgy kódja: BBNTR03800
Óraszám: N: 2/0/0, L: 0/0/0
Kreditérték: 4
Az oktatás nyelve: magyar
Követelmény típus: Kollokvium
Felelős kar: BTK
Felelős szervezeti egység: Régészettudományi Intézet
Tárgyfelelős oktató: Kőszeghy Miklós György
Tárgyleírás:

A tantárgy célja a hallgatók bevezető jellegű megismertetése az ókori Palesztina régészetének legfontosabb eredményeivel és problémáival. Ennek során a kánaánita, az ókori izraeli és júdai, valamint a filiszteus és a transzjordániai vaskori civilizációk (Ammón, Moáb és Edóm) anyagi kultúráival foglalkozunk bővebben. Óránk kronológiai keretei: a korai bronzkortól a babiloni fogságig (Kr.e. 6. század), kitekintéssel Nagy Heródes (Kr.e. 37-4) korának építészeti hagyatékára. A kurzus teljesítésének pontos feltétele az alább felsorolt irodalmak elsajátítása és annak nyomán számonkérés, különös tekintettel régészeti anyagismereti szempontból (pl. vonatkozó képanyag felismerése).
A 2–5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN):
Kötelező irodalom:
Kőszeghy Miklós: Föld alatti Izrael. Az Ószövetség világának anyagi kultúrája. L’Harmattan Kiadó, Budapest 2014. (336 ps.) ISBN 9789632367798
Amihai Mazar: Archaeology of the Land of the Bible, 10,000-596 B.C.E. Doubleday Dell Publishing Grup, New York 1990. (577 ps.), ISBN 038523970X
Wolfgang Zwickel: Einführung in die biblische Landes- und Altertumskunde. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2002. (176 ps.) ISBN 3534150848
Ann E. Killebrew: Biblical Peoples and ethnicity. An Archaeological Study of Egyptians, Canaanites, Philistines and Early Israel 1300-1100 B.C.E. Society of Biblical Literature, Atlanta 2005. (362 ps.) ISBN 1589830970
Ehud Netzer: The architecture of Herod, the Great Builder. Mohr Siebeck, Tübingen 2006. (pp. 17?42, 94?202) ISBN 316148570X
Kőszeghy, Miklós Hácór – egy világváros Palesztinában Ókor 21 (2022) 14–20.(7 ps.) ISSN 1589-2700
Ajánlott irodalom:
Hans-Peter Kuhnen: Palästina in griechisch-römischer Zeit. Beck Verlag, München 1990. (pp. 43-88, 132-282) ISBN 3406328768
Thomas E. Levy (ed.): The Archaeology of Society in the Holy Land. Leicester University Press, London 1995. (pp. 269-281, 297-348, 446-470) ISBN 0718513886
Gerhard Kroll: Jézus nyomában. Szent István Társulat, Budapest 1982. (pp. 165-184) ISBN 9633601940
Volkmar Fritz: Die Stadt im alten Israel. Beck Verlag, München 1990. ISBN 3406345786
Markus Sasse: Geschichte Israels in der Zeit des Zweiten Tempels. Neukirchener Verlag, Neukirchen 2004. (pp. 138-231, 245-260) ISBN 3788719990
Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetenciaelemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul:
a) tudás
A tárgyalt korszaknak és anyagi kultúrájának átfogó ismerete.
b) képesség
A történeti és régészeti analízis készség fejlesztése.
A kurzus során fejlődik a hallgatók vizuális képessége és elemző szemlélete. 

A tárgy az alábbi képzéseken vehető fel

régészet BANB-XRE alapképzés (BA/BSc/BProf) Nappali magyar 6 félév BTK
szechenyi-img-alt