Amerikai évszázad: az Egyesült Államok belső fejlődése és nemzetközi szerepe a 20. században (BMNTÖ35700M)

Horváth Miklós által tantárgyfelelősként jegyzett és oktatott tárgyak

Kötelező irodalom: 20. századi egyetemes történet

Kötelező irodalom: Magyarország története 1914-1945