Új perspektívák a valláspszichológiában

2024.03.21.

Új perspektívák a valláspszichológiában

Konferenciafelhívás

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológiai Intézetének Valláslélektani Kutatócsoportja konferenciát szervez Új perspektívák a valláspszichológiában címmel. A konferencia elsődleges célja, hogy a valláspszichológia kurrens elméleteit és eredményeit kiegészítve felhívja a figyelmet a vallásos és spirituális élmények pszichológiájának kevésbé ismert megközelítéseire, valamint a társtudományokkal (vallástudomány, szociológia, filozófia stb.) való együttműködés fontosságára.


A valláspszichológia a pszichológia egyik legösszetetteb és legtöbb módszertani kihívást rejtő területe. Összetett, mivel mára a pszichológia szinte minden irányzatát magába foglalja. A fenomenológiai és az egzisztencialista elméletektől a pszichoanalízisen át a kognitív és evolúciós pszichológiáig számtalan nézőpont és módszertan kapott helyett benne. Ez részben annak köszönhető, hogy a valláspszichológia maga egyidős a pszichológia egészével, így annak fejlődése során jó néhány elméletet és módszertant magába fogadott. Ugyanakkor a valláspszichológia sajátos tárgya – a vallásos, hívő ember megértése – is szükségessé teszi, hogy időnként heterogén elméleteket és módszertanokat alkalmazzon, sőt, adott esetben integráljon. A vallás pszichológiája ugyanis – hasonlóan bármilyen egyéb, összetett pszichológiai kérdéshez – nem nélkülözheti a különböző elméleti nézőpontok és magyarázó keretek rugalmas és olykor eklektikus alkalmazását.


A vallásos és spirituális jelenségek pszichológiája sokat meríthet a vallástudományi, szociológiai, történeti vagy akár filozófiai nézőpontokból is. Ezért a konferencia szervezőinek fontos célja, hogy lehetőséget biztosítsanak a valláspszichológia és a társtudományok képviselői közötti párbeszédre. A konferencia szervezőinek további fontos célkitűzése, hogy a mai valláspszichológia domináns trendjeit kiegészítve a valláspszichológia alternatív elméleteire és megközelítési lehetőségeire is felhívják a figyelmet.


Elsősorban, de nem kizárólagosan az alábbi témákban várjuk a jelentkezéseket:


• A vallásos és spirituális élmények pszichológiája
• A vallás pszichológiája a szociológia, a filozófia, a vallástudomány és más társtudományok kontextusában
• A valláspszichológia alkalmazhatóságának kérdései
• A vallás pszichológiájának pszichoanalitikus, tárgykapcsolati és dinamikus pszichológiai olvasatai
• A valláspszichológia elméleti és módszertani kritikái, fejlődési lehetőségei
• A vallásos és a spirituális élmények pszichológiájának története
• A vallásos jelenségek pszichológiájának újszerű vagy kevésbé ismert elméleti keretei

A konferencia időpontja: 2024. június 6. (csütörtök) 10:00-19:00
A konferencia helyszíne: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Sophianum (Budapest, Mikszáth Kálmán tér 1, 1088 Magyarország), 108-as terem


A konferenciát megnyitja: Ft. Dr. Kuminetz Géza, a PPKE rektora


A konferenciára a tervezett előadás címével, 10-15 soros absztrakttal, valamint a jelentkező affiliációjának megadásával lehet jelentkezni 2024. április 30-ig a gyimesi.julia@btk.ppke.hu címen. A konferencia nyelve magyar, de az előadások opcionálisan angol nyelven is megtarthatók.


A konferenciát a közelmúltban elhunyt kollégánk és barátunk, a Valláslélektani Kutatócsoport egyik alapítója, Urbán Szabolcs emlékének szenteljük.

Események

13.
2024. júl.
BTK
Training - Reading Communities, Shaping Identities – Lire ensemble - 2023-1-PT01
Sophianum 108
25.
2024. júl.
BTK
Diplomaátadó ünnepség
Budapest, Szent István-bazilika
13.
2024. szept.
BTK
Boldog Gizella Zarándoklat
Veszprém
17.
2024. szept.
BTK
Ars Sacra – Az Intelem pillanatai – Szent István király Intelmei 21. századi képnyelven
Danubianum 3. emelet
17.
2024. szept.
BTK
Ars Sacra – "A láthatatlan Isten a moziban" - Filmtörténeti Krisztus-láttatási esetek
Sophianum, 111–112
23.
2024. szept.
BTK
Lelkigyakorlat Bakonybélen a Szent Mauríciusz Monostor vendégházában
További események
szechenyi-img-alt