Antal Z. László

Környezetszociológia

 

Bárdi Nándor

Nemzeti és etnikai kisebbségek

 

Bögre Zsuzsanna

Társadalomtörténet 3. ea.

Társadalomtörténet 3. gyak.

Szociálpszichológia A

Kvalitatív módszerek A

Kvalitatív elméletek

 

Ferencz Magdolna

Bevezetés a kvantitatív társadalomkutatási módszerekbe ea.

Bevezetés a kvantitatív társadalomkutatási módszerekbe gyak.

Kvalitatív módszerek A gyak.

Társadalmi struktúra és mobilitás 1. ea.

 

Földházi Erzsébet

Családi és iskolai konfliktusok

Számítógépes adatelemzés 2.

Szocializáció

Szociológia (A társadalomelmélet alapjai)

Terepgyakorlat (Szakmai gyakorlat)

 

Füstös László

Matematikai statisztika 2. ea.

Elméleti társadalomstatisztika 1.

Kutatásmódszertan 3.

 

Hidas Zoltán

Kulturális érintkezés

Kultúra és társadalom

 

Kisdi Barbara

Civilizációk, világvallások

Bevezetés a kulturális antropológiába

Társadalmi mozgalmak

Rehumanizáció az emberi kapcsolatokban

 

Koósné Tóth Krisztina

Településszociológia ea.

Településszociológia gyak.

 

Kristóf Luca

Társadalmi egyenlőtlenségek

 

Luxné Prehoda Anna

A társadalomkutatás módszerei

Tudományos írás, retorika, prezentáció

 

Pillók Péter

Matematikai statisztika 2. gyak.

Számítógépes adatelemzés 1.

Számítógépes adatelemzés 2.

 

Rajki Zoltán

Társadalmi ismeretek (Bevezetés a szociológiába) más szakosoknak

A társadalomtudományi munka módszertana

 

Rosta Andrea

Szociálpszichológia 1.

Szociálpszichológia segédanyagok, 1. óra

Szociálpszichológia segédanyagok, 2. óra

Szociálpszichológia segédanyagok, 3. óra

Szociálpszichológia segédanyagok, 4. óra

Szociálpszichológia segédanyagok, 5. óra

Szociálpszichológia segédanyagok, 6. óra

Szociálpszichológia segédanyagok, 7. óra

Szociálpszichológia segédanyagok, 8. óra

Szociálpszichológia segédanyagok, 9. óra

Szociálpszichológia segédanyagok, 10. óra

Társadalmi devianciák ea., BA

Társadalmi devianciák gyak., MA

Kriminálszociológia

 

Török Balázs

Nevelés- és oktatásszociológia; Oktatási rendszerek; Társadalmi problémák; Kutatási gyakorlat/Terepgyakorlat; Irodalmi és filmszociográfia

 

Velkey György

Szociológiatörténet 2. gyak.

Társadalmi gondolkodás története 2. gyak.