Antal Z. László

Környezetszociológia

 

Bárdi Nándor

A határon túli magyar társadalom

 

Bódy Zsombor

Társadalomtörténet 2. ea.

Társadalomtörténet 2. gy.

Gazdaság és jólét

 

Bögre Zsuzsanna

Bevezetés a kvalitatív társadalomkutatási módszerekbe

Vallási közösségek

Társadalomtörténet 3.

Kvalitatív adatgyűjtés

 

Ferencz Magdolna

Társadalmi kommunikáció

Hálózatok, közösségek, értékek

 

Földházi Erzsébet

Családszociológia

Demográfia

Kérdőívszerkesztés

Family Sociology (Erasmus)

 

Füstös László

Matematikai statisztika 1. ea.

Matematikai statisztika 3. ea.

Elméleti társadalomstatisztika 2.

 

Gereben Ferenc

A társadalom kulturális és művelődési tagoltsága (A magyar társadalom 2.)

Identitás, konverzió, vallási magatartás

 

Győrffy Dóra

EU ismeretek

 

Gyorgyovich Miklós

Civil társadalom

 

Hidas Zoltán

Szociológia 2. (A szociológia ágazatai)

Szociológiatörténet 1./Társadalmi gondolkodás története 1.

Vallásszociológia

 

Káldos János

Matematikai statisztika 1. gyak. 

 

Kisdi Barbara

Bevezetés a kulturális antropológiába gyak.

Kvalitatív módszerek A

Társadalmi mozgalmak

Terepismeret/Társadalmi terepismeret (Terepgyakorlat előkészítése)

Vallásantropológia

 

Kristóf Luca

Társadalmi tőke

 

Luxné Prehoda Anna

Tudományos írás, retorika, prezentáció
 

Papszt Miklós

Kutatási gyakorlat 1., 2., 4.

Hallgatók részére elérhető: http://stud.btk.ppke.hu/~pmiki/2015.Kut.gyakorlat/

 

Pillók Péter

Kutatási gyakorlat 1.

Számítógépes adatelemzés 1.

Piac- és közvéleménykutatás

Család- és ifjúságszociológiai elemzések

Tehetséggondozás

 

Rajki Zoltán

Szociálpolitika/Társadalom- és szociálpolitika (A magyar társadalom 3.)

 

Rosta Andrea

Társadalmi nemek (MA)

Fiatalkori devianciák

Szociálpszichológia B

Előítéletek

 

Velkey György

Szociológiatörténet 1/a. - Karl Marx: A tőke

Társadalmi gondolkodás története 1/a. - Karl Marx: A tőke

Szociológiatörténet 1/b. - Bevezetés Émile Durkheim szociológiájába

Társadalmi gondolkodás története 1/b. - Bevezetés Émile Durkheim szociológiájába