Ábrahám Zoltán

Idegennyelvű szakszövegolvasás

Culture and society-ERASMUS

 

 Antal Z. László

Környezetszociológia

Társadalmi problémák

 

Bauer Béla

Kultúra és életviel

 

Bogáromi Eszter

Statisztika 1. gyak./Matematikai statisztika 2. gyak.

 

Földházi Erzsébet

Családszociológia

Demográfia

Family sociology - ERASMUS

Matematikai statisztika 3. előadás

Számítógépes adatelemzés 1.

Statisztika 1./Matematikai statisztika 2. előadás

Társadalmi ismeretek (Bevezetés a szociológiába)-levelező más szakosoknak

 

Gereben Ferenc

Életformák, életstílusok, miliők

 

Győrffy Dóra

EU ismeretek

 

Kassai Endre

Számítógépes adatelemzés 1.

Kisdi Barbara

Társadalmi mozgalmak

 

Luxné Prehoda Anna

Szociálpszichológia

Tudományos írás, retorika, prezentáció

Kvalitatív módszerek

Társadalomtörténet 3. szeminárium A

Társadalomtörténet 3. szeminárium B

 

Morauszki András

Matematikai statisztika 3. gyakorlat

 

Pári András

Kérdőívszerkesztés

 

Pillók Péter

Szociológia (A társadalomelmélet alapjai)

Szociológia (A társadalomelmélet alapjai) - tételsor

Kérdőívszerkesztés

Piac-és közvéleménykutatás

Szervezetszociológia

Szervezetszociológia - tételsor

 

Rajki Zoltán

A társadalomtudományi munka módszertana (kommunikáció szakosoknak)

Vezetés és irányítás a szervezetekben

 

Rosta Andrea

Szociálpszichológia B

Fiatalkori devianciák

Devianciák és szankciók

 

Rosta Gergely

Elméleti társadalomstatisztika 2.

Hálózatok, közösségek, értékek

Kérdőívszerkesztés

Társadalmi ismeretek (Bevezetés a szociológiába)-más szakosoknak

Társadalmi struktúra és mobilitás 2.

 

Szigetvári Tamás

Közgazdaságtan 2.

 

Szloboda Eszter

Statisztika 1. b,/Matematikai statisztika 2. b,

Statisztika 1. a,/Matematikai statisztika 2. a,

 

Tamáska Máté Dávid

Településszociológia előadás

Településszociológia gyakorlat

 

Temesváry Zsolt

Szociálpolitika

Social policy - ERASMUS

Társadalom és szociálpolitika (A magyar társadalom 3.)

 

Velkey György

Szociológiatörténet 1. gyakorlat

Társadalmi gondolkodás története 1. gyakorlat

Tudományos írás, retorika, prezentáció

 

Wirthné Diera Bernadett

Tudományos írás, retorika, prezentáció