Képzés adatlapja

Képzés neve: anglisztika
Képzéskód: BMNB-IAN
Képzési szint: mesterképzés (MA/MSc)
Képzési terület: Nappali
Képzési terület / tudományterület: bölcsészettudomány
Képzés nyelve: angol
Félévszám: 4 félév
Kreditszám: 120
Felelős kar: BTK
Képzés célja: A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett elméleti, módszertani, gyakorlati ismereteik birtokában magas szinten ismerik és alkalmazzák az angol nyelvet. Ismerik az angol nyelvű országok, közöttük Nagy-Britannia, Írország és Kanada irodalmát, kultúráját, társadalmi-politikai berendezkedését, történelmét, továbbá a modern elméleti és alkalmazott nyelvészet alapelveit, főbb mai irányzatait, kutatási területeit, és azoknak elsősorban az angol nyelvre vonatkoztatott eredményeit. Képesek arra, hogy az üzleti életben, a médiában, az oktatásban, a könyvkiadásban, a diplomáciában, a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézményekben, az idegenforgalomban, pályázati irodákban, a helyi regionális és országos önkormányzati hivatalokban és általában a kulturális közéletben alkalmazzák megszerzett ismereteiket. Felkészültségük alapján képesek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. a) A mesterképzési szakon végzettek ismerik: - az angol nyelvű kultúrákra vonatkozó ismeretanyagot (pl. nyelv, nyelvészet, irodalom, történelem). b) A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: - az anglisztika területén szerzett speciális jártasságok és műveltség birtokában fogalmi és absztrakt gondolkodást, valamint gyakorlati készségeket igénylő feladatok és munkakörök ellátására, - szakmájuk interdiszciplináris és multidiszciplináris elméleti és gyakorlati művelésére, - önálló kutatásra, - önálló tudományos és publicisztikai munka végzésére az angol nyelv és az angol nyelvű népek kultúrájának, történelmének és irodalmának területén, - az angol és a magyar nyelvű kultúrák közti magas szintű közvetítésre a kulturális, gazdasági, politikai stb. élet különböző területein, - az angol nyelvre, valamint az angol nyelvű kultúrákra és társadalmakra vonatkozó ismeretek közvetítésére. c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: - magas szintű szakmai motiváltság és elkötelezettség, - fejlett elemző képesség, - különböző kultúrák közötti hasonlóságok és különbségek feltárásának képessége, - interkulturális attitűd, - magas szintű angol nyelvű kommunikációs készség, - jó előadókészség.
Képzésre bejutás feltétele: oklevél, felvételi eljárás
anglisztika Szak Hungarian language for beginners BMNB-IAN-HL -
anglisztika Szak Nemzetközi program szabadon választható tárgyak (2022) BMNB-IAN-NemzSZV-2022 2022-07-01
anglisztika Szak Anglisztika MA angol nyelven mintatanterv (2022) BMNB-IAN-2022 2022-07-01
anglisztika Szak Anglisztika MA angol nyelven mintatanterv (2023) BMNB-IAN-2023 2023-07-01
Angol irodalom Specializáció Angol nyelvű irodalmak specializáció (2022) BMNB-IAN-AIR-2022 2022-07-01
Angol irodalom Specializáció Angol nyelvű irodalmak specializáció (2023) BMNB-IAN-AIR-2023 2023-07-01
Ír tanulmányok Specializáció Ír tanulmányok specializáció (2022) BMNB-IAN-ITA-2022 2022-07-01
Ír tanulmányok Specializáció Ír tanulmányok specializáció (2023) BMNB-IAN-ITA-2023 2023-07-01
Mintatanterv neve Letölthető mintatanterv
Hungarian language for beginners
Nemzetközi program szabadon választható tárgyak (2022)
Anglisztika MA angol nyelven mintatanterv (2022)
Anglisztika MA angol nyelven mintatanterv (2023)
Angol nyelvű irodalmak specializáció (2022)
Angol nyelvű irodalmak specializáció (2023)
Ír tanulmányok specializáció (2022)
Ír tanulmányok specializáció (2023)
Széchenyi 2020