Utolsó frissítés: 2024.01.09.

Kathleen Ellen Dubs (1944–2011)

Kathleen Dubs 1944-ben született Chicagóban. Az Illinois-i Egyetemet Edmund J. James ösztöndíjasként végezte 1969-ben, majd 1974-ben kitüntetéssel szerzett PhD fokozatot az Iowai Egyetemen, disszertációjának témája az óangol Genesis B kézirat volt. Tanított az Oregoni Egyetemen, majd a San Franciscó-i Egyetem professzora és dékánja lett. Magyarországra való érkezését megelőzően a pennsylvaniai Cedar Crest College dékánja és provostja volt.

Bár 1991-ben egy évre jött Magyarországra a Soros Alapítvánnyal, érkezésekor érzett benyomásait úgy összegezte: "it felt instantly like being at home", így az egyből végül húsz esztendő lett. Tanított az egri Eszterházy Károly Főiskolán, majd 1995-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem angol tanszéke és később a Ružomberoki Katolikus Egyetem professzora lett, de továbbra is Egerben élt. Különleges intellektusa, ember- és életszeretete, páratlan műveltsége, fanyar, találó humora révén nyomot hagyott minden közösségben, melynek tagja volt.

Miután 2010 novemberében agydaganatot diagnosztizáltak nála, betegségét és a megsemmisítő kezeléseket hihetetlen erővel és méltósággal viselte. Az élet iránti szeretete és humora az utolsó pillanatig elkísérte. Kathleen 2011. november 23-án, egri otthonában hunyt el.

Hallgatói így írnak róla:

"Első Pázmányos szemináriumom nála volt; az egyik legszigorúbb tanárom volt az egyetemen, de zseniális humorával és elképesztő előadásával többségünknél képes volt elérni, hogy bejárjunk lelkesen az órákra. Miatta voltam hajlandó elolvasni a többségét a középkoros szövegeknek. Mindannyiunknak nagyon fog hiányozni!"

"Amikor először feljelentkeztem egy szemináriumra Kathleen Dubs tanárnőhöz, még nem tudtam, hogy olyan élményben lesz részem, amely örökre elfeledteti velem a sablonos középiskolai irodalomórák emlékét. Nem gondoltam, hogy létezhet olyan tanóra, amelynek a végén sajnálom, hogy az idő nem tud megállni és a kilencven perc örökké tartani. Dubs tanárnő órái ilyenek voltak, mert Ő nem csak irodalomról és nyelvészetről tanított, hanem egyedülálló megközelítési módjainak köszönhetően az élet sokrétűségéről is elgondolkoztatta a hallgatóit. Szakmai tudása, bölcsessége és kivételes humorérzéke lehetővé tette, hogy senki se hagyhassa el az osztálytermet anélkül, hogy maradandó értékű emléket vigyen magával. Tökéletes egyensúlyt tudott tartani szigor és igazságosság, valamint játékosság és következetesség között, mely tulajdonság csak igazi tanáregyéniségre lehet jellemző. Dubs tanárnő sokunknak szebbé és színesebbé varázsolta a hosszú egyetemi éveket, amiért igaz hálával tartozunk neki és soha nem felejtjük el."

Kathleen E. Dubs egyetemi oktatóként generációkra volt jelentős hatással, de jelentős tudományos eredményeket is ért el különösen a középkori angol irodalom területén, valamint J. R. R. Tolkien életművével kapcsolatban. Kutatásait tükrözik tudományos publikációi is, melyek címleírása megtalálható a Magyar Tudományos Művek Tárában.

Forrás: http://kathleenedubsalapitvany.hu

Ruttkay Kálmán (1922–2010)

Több évtizedes oktatói és kutatói munka után az ELTE BTK docenseként vonult nyugdíjba. 1996-ban lett a nemrégiben újjáalapított Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának oktatója. Fabiny Tibor tanszékvezető hívására egy gyerekcipőben járó angol tanszék jórészt fiatalokból álló csikócsapatához csatlakozott a köztiszteletnek örvendő, tapasztalt egyetemi oktató. Talán éppen ez a szokatlan feladat keltette fel érdeklődését, esetleg az is nyomott valamit a latban, hogy a Pázmány angol szakja egészen a BA-képzésre való áttérésig megőrizte az irodalomtörténet hagyományos, időrendben tagolt rendszerét, így kedvelt korszakát, a restauráció és a XVIII. század irodalmát egészen 2008-ig oktathatta nálunk a hallgatók egyre fiatalabb generációinak. Bár hivatalosan csak külső oktatóként lett az Intézet tagja, valójában mindannyian tanárunkként, mesterünkként és atyai jóbarátként tekintettünk rá.

Nagy örömünkre szolgált, hogy 2002-ben a PPKE BTK Angol-Amerikai Intézetének kiadásában láthatott napvilágot a Ruttkay Kálmán 80. születésnapjára készült ünnepi tanulmánykötet, melyben pályatársai, kollégái, idősebb és fiatalabb tanítványai és barátai köszöntötték versekkel, tanulmányokkal és visszaemlékezésekkel. Ezzel és a hozzá szervezett ünnepséggel szerettük volna kifejezni hálánkat és megbecsülésünket egy olyan kivételes tanáregyéniség iránt, akit nyilvánvalóan csak a történelmi helyzet igazságtalansága akadályozott meg abban, hogy tehetsége és tudása szerinti pályát fusson be a magyar tudományban és felsőoktatásban. Ahogy ifjabb pályatársa, Magay Tamás írta róla a már említett ünnepi kötetben: „az angol irodalomtörténetnek, annak magyarországi művelésében minden idők legmívesebb, legmélyebb, legszellemesebb és legegyénibb tanára, egyetemi tanára volt".

A magunk szerény eszközeivel mi is szeretnénk megőrizni a nagyszerű tanár emlékét: 2009-ben hirdettük meg először a Ruttkay Kálmán esszéíró versenyt és díjat a Pázmány angol szakán, melynek első díjazottjait maga Kálmán választotta ki a tanszéki oktatók által összeállított válogatásból. Feltett szándékunk, hogy ezzel a szakmai versengéssel őrizzük meg a kiváló angol filológus és tudós tanár emlékét azon a tanszéken, ahol élete utolsó másfél évtizedében második otthonra lelt.

Fabiny Tibor

Fabiny Tibor professzor a PPKE BTK Angol-Amerikai Intézetének alapítója és első vezetője volt a Kar alapításától, 1993-tól kezdve 1998-ig. A kezdetben még saját épülettel sem rendelkező intézmény korai éveiben fáradhatatlan energiával szervezte és irányította az angol szak kibontakozását, számos tapasztalt külső óraadót kért fel közreműködőként, és az Intézet mai főállású oktatóinak jelentős részét is ő invitálta először az Intézetbe. Shakespeare-ről valamint az angol reneszánsz irodalmáról és kultúrájáról tartott órái máig emlékezetesek egykori tanítványai számára. Kutatómunkájának vezérfonalát Shakespeare életműve mellett a bibliai hermeneutika képezi: a Károli Gáspár Református Egyetemen létrehozott Hermeneutikai Kutatóközpont vezetője, jelentős könyvsorozat szerkesztője és kiadója.
Pályafutását 2007-től a Károli Gáspár Református Egyetem Angol Intézetének professzoraként folytatta.


Halácsy Katalin

Halácsy Katalin a középkori angol irodalom szakértőjeként kapcsolódott be az angol szakos képzésbe az 1990-es évek közepén, nem sokkal annak indulása után, de az angol irodalom számos korszakáról és szerzőjéről tartott emlékezetes órákat. 1998-ban Fabiny Tibortól vette át az intézetvezetői teendőket, és csaknem egy évtizeden át, 2007-ig irányította az Angol-Amerikai Intézetet. Az ő nevéhez fűződik az ötéves képzésről való áttérés az új kétszintű képzésre, ő irányította az új BA alapképzés kidolgozását és elindítását 2006-ban. Megfontolt, körültekintő intézetvezetői munkája, a fiatal oktatókba vetett bizalma nagyban elősegítette intézetünk nagykorúvá válását.
2007-től a megváltozott jogszabályi előírások miatt visszatért anyaintézményébe, az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézetébe.


Barker, Philip

Philip Barker először 1996-ban érkezett Budapestre, hogy szépművészetet tanuljon a Képzőművészeti Egyetemen. A magyar nyelv „művészete" hamarosan jobban foglalkoztatta, ezért tanulmányait először az ELTE magyar szakán, majd a londoni SSEES-en (School of Slavonic and East European Studies) folytatta. 2003-ban tért vissza Budapestre, és szabadúszó fordítóként és tolmácsként működött, főként tudományos területen illetve kreatív iparágakban (pl. művészet, film, irodalom). 2007-2011 között a Budapesti Corvinus Egyetemen tanított fordítást és interkulturális kommunikációt, majd a Corvinus tolmácsképzőjén tartott fordítói szemináriumokat. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2003-tól 2013-ig oktatott műfordítást, kulturális tanulmányokat és angol nyelvet.

Cutland-Molnár Erika

Cutland-Molnár Erika középiskolai tanári diplomát szerzett 1978-ban a debreceni KLTE-n. Fordítóként, majd középiskolai tanárként, munkaközösség-vezetőként dolgozott kéttannyelvű középiskolákban 20 évig. Mindkét minőségében sokrétű tapasztalatot szerzett; egyetemi tanítványait is képes volt motiválni céljaik elérése érdekében. Kommunikációs- és elemző képessége mindigis kiváló volt, ahogy diákjaival kiépített kapcsolata is.
2000 és 2019 között tanított az Intézetben elsősorban nyelv- és stílusgyakorlatot, angol nyelvtant és esszéírást. Hosszú éveken át vezetője volt nagy sikerű angol nyelvű drámatársulatunknak, a Brown Cow Company-nak, amely számos kortárs angol nyelvű színházi előadást produkált, és eredményesen szerepelt országos és nemzetközi fesztiválokon. Erika 2019-ben nyugdíjba vonult.

Fejérvári Boldizsár

Fejérvári Boldizsár Győrött született, 1977-ben. Dankó Judit angoltanítványaként tette le első nyelvvizsgáját. Egyetemi diplomáját az ELTE angol, illetve skandinavisztika szakán szerezte meg, és ugyanitt teljesítette doktori abszolutóriumát, Prof. Péter Ágnes témavezetésével. Az Athenaeum Kiadó volt főszerkesztőjeként jelenleg is rendszeresen vállal fordítói, tolmácsolási és szerkesztési feladatokat. A The AnaChronisT folyóirat szerkesztője, tördelője és webmestere. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2005-től tanított, 2006-tól 2011-ig tanársegédi státusban. 2012 óta az ELTE Eötvös Collegiuma Angol-Amerikai Műhelyének vezetője. Szakterülete az angol irodalom, különösen annak 18. századi fejleményei, de más korszakokat, valamint esszéírást is oktatott. 2019. májusában védte Thomas Chatterton megkonstruálása: Türelmetlenség, töredék, kultusz c. disszertációját.

Good, Owen

Owen Good angol fordító, angol nyelvtanár, és fordítás-tanár. 2011-ben a University College London egyetemen diplomázott magyar és elméleti nyelvészeti szakokon. 2014 és 2018 között oktatott a PPKE BTK-n, de angol nyelvtanárként tanított iskolákban Budapesten és Londonban is.

 


Henold, Mary

A 2019/20-as tanév második félévében volt vendégoktatónk Mary Henold, a 20. századi amerikai katolikus nők helyzetének kutatója. Első könyve, Catholic and Feminist: the Surprising History of the American Catholic Feminist Movement (University of North Carolina Press, 2008) az amerikai katolikus feminizmus első krónikája, második könyve pedig The Laywoman Project: Remaking Catholic Womanhood in the Vatican II Era címmel jelent meg az UNC Pressnél 2020-ban. A Roanoke College (Southwest Virginia, USA) Történelem tanszékén 2005 óta oktat.

 


Kristó László

Kristó László 1997 és 2018 között volt a PPKE BTK Angol Intézetének oktatója. 1997-ben szerzett diplomát az ELTE angol szakán, majd ugyanott végezte doktori tanulmányait. The restructuring of Early English morphology: Theoretical background and some consequences c. PhD disszertációját 2006-ban "summa cum laude" minősítéssel védte meg. A PPKE mellett tanított az ELTE és a KGRE angol szakán is. Rendszeresen tartott órákat angol fonológiából, morfológiából és nyelvtörténetből, valamint - szakszemináriumként - gót és walesi nyelvből, illetve indoeurópai összehasonlító nyelvészetből; a PPKE Szláv Intézetében tanított szláv összehasonlító nyelvészetet és ószláv nyelvet is. Kutatási területe elsősorban a történeti fonológia és morfológia; hazai és nemzetközi publikációinak zöme is ebben a témában íródott, de szláv történeti nyelvészettel foglalkozó írásai is jelentek meg.

Munteán László

Munteán László 2003-ban végzett a PPKE BTK angol nyelv és irodalom szakán, majd 2004-től 2012-ig oktatott az Intézetben, előbb tanársegédi, majd adjunktusi beosztásban, többek között nyelvgyakorlatot, amerikai irodalmat és amerikai országismereti és kulturális kurzusokat. Nagy népszerűségét jelzi, hogy a hallgatók többször is megválasztották kedvenc tanáruknak. 2008–2009-ben egy évet Fulbright-ösztöndíjasként San Franciscóban töltött, ahol doktori disszertációjának elkészítésén dolgozott. PhD fokozatát az ELTE BTK-n szerezte Tér és trauma: test és épület kapcsolatai szeptember 11. reprezentációiban című disszertációjával, amely interdiszciplináris jelleggel kapcsolta össze különféle érdeklődéseit: emlékezet, irodalom, film, fotográfia és építészet összefüggéseit. 2012 óta a nijmegeni Radboud Egyetem (Hollandia) kultúratudományi és amerikanisztika tanszékein oktat.
Interjú vele: https://btk.ppke.hu/kivalosagaink/a-pazmanyon-tanarkent-eltoltott-elso-ket-ev-tette-egyertelmuve-szamomra-hogy-tanitani-szeretnek
Farewell message to László Munteán: https://btk.ppke.hu/hirek-angol-amerikai-intezet/farewell-message-to-laszlo-muntean

Ocskóné Dókus Tünde

Dókus Tünde az ELTE Bölcsészkarán szerzett diplomát angol-orosz-lengyel nyelv és irodalomból. 1994-ben Oxfordban business executive képesítést szerzett, így az oxfordi vizsgaközpont vizsgáztatója lett. 1996-ban a Londoni Guildhall Egyetemen diplomát szerzett üzleti angol nyelvből. Doktori tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen végezte, Nemzetközi Tanulmányok szakon. 2002-ben szerezte meg PhD fokozatát. Az egyetem elvégzése után a Madách Imre Gimnáziumban oktatott angol és orosz nyelvet. 1984-1986 Líbiában, Tripoliban oktatott angol nyelvet a Magyar Nagykövetség iskolájában. 1986-1992 a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Vezetőképző Intézetében angol nyelvtanárként dolgozott. 1992-2010 a Budapesti Corvinus Egyetemen oktatott angol üzleti nyelvet és szaktárgyakat angol nyelven (EU Issues, EU-USA Security Relations, Media Watch). 2001-től alapítója és vezetője volt a Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és Tolmácsképzésnek. Ezzel párhuzamosan vezette az angol nyelvű interkulturális kommunikáció képzést. 2003 óta minden évben Erasmus vendégoktatóként tanít egy-egy neves európai egyetem Nemzetközi Tanulmányok szakán. Rendszeresen felkért előadó hazai és nemzetközi konferenciákon. 2011-től tanított a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészkarának Angol Intézetében, ahol korábban docensként a Fordító és Tolmács MA szakfelelőse volt.

Somló Ágnes

Somló Ágnes 1980-ban kapta meg diplomáját az ELTE Bölcsészkarának angol nyelv és irodalom, illetve történelem szakán. 1988-ban Soros-ösztöndíjjal elvégezte a philadelphiai University of Pennsylvania programját az amerikai civilizáció, angol nyelvészet és nyelvpedagógia témakörökben. 1980-82 között a História folyóirat lektora volt. A műfordítás egyetemi éveitől kezdve végigkísérte az életét, több kiadónak és folyóiratnak dolgozott. A 80-as 90-es években állandó külső munkatársa volt a Magyar Rádió Irodalmi osztályának, ahol pl. a Modern írók portréi c. műsorban gyakran szerepelt és számos darabot fordított a Rádiószínház számára. Két rádiójáték és több irodalmi esszé, illetve fordításelméleti kérdésekkel foglalkozó cikk szerzője. Közel 50 kötetnyi műfordítást publikált. 1997 óta tanított a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészkarán, elsősorban műfordítást és irodalmat, illetve vezette az Angol Intézet és a Továbbképzési Osztály fordítói programjait. A fordítás és a fordításelmélet kérdésein túl a XIX-XX. századi drámával és az angol nyelvű afrikai irodalommal foglalkozik. 2022-ben nyugdíjba vonult.
Tagságok: EST (European Society for Translation Studies), MEGY (Műfordítók Egyesülete), Magyar Írószövetség, MISZJE (Magyar Irodalmi Szerzők Jogvédő és Jogkezelő Egyesülete). Vezette az Angol-Amerikai Intézet Műfordító Műhelyét, és elnöke az EST egyik bizottságának (Book Purchase Grant Committee).

Tóta Péter Benedek

Tóta Péter Benedek egyetemi docens 1976-ban érettségizett Pannonhalmán, 1982-ben fejezte be teológiai tanulmányait Pannonhalmán, 1987-ben kapott angol-magyar nyelv- és irodalomtanári oklevelet az ELTE-n. 1994-ig a győri Bencés Gimnáziumban tanított, majd 1994-től a PPKE BTK Angol Tanszékén tanított angol irodalmat. 1997-ben szerzett kandidátusi fokozatot az MTA-n, kettő OTKA kutatásban vett részt. Kutatásai: Morus Tamás és a keresztény humanizmus, valamint a modernizmussal kezdődő angol költészet. 2023-ban nyugdíjba vonult.

Veit Zita

Veit Zita 2013-tól volt megbízott óraadó a PPKE BTK Angol Tanszékén, majd 2015 és 2018 között főállású oktatóként dolgozott az Angol-Amerikai Intézetben. Magyarországi tanulmányait történelem-földrajz szakon, Ausztriában fordítószakon (német-angol-magyar) végezte, a grazi Karl-Franzens-Universität Fordítástudományi Tanszékén dolgozik azóta is egyetemi lektorként. Tanulmányai során több kutatói ösztöndíjat, köztársasági, egyetemi díjat nyert el. A KF-Universität Romanisztika Tanszékének, majd a Kodolányi János Fürstenfeldi Képzési Központjának tudományos munkatársa. Kultúraszervezői, ill. felnőttoktatói kiegészítőszakokon szerzett tudását számos kétnyelvű projekt, interdiszciplináris rendezvény szervezésénél alkalmazza Ausztriában; (mű)fordítóként és tolmácsként gyakorló nyelvi és kultúraközvetítő. A kultúraközvetítés elméleti kérdéseivel publikációiban foglalkozik, mint például a Karl-Franzens-Universität Fordítástudományi Tanszékén írt disszertációjában, melyet a Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften 2013-ban jelentetett meg a következő címmel: Von "die Tartarn in Ungarn" bis zu "Moderne Helden". Ungarisch-Deutsche Dramenübersetzungen in der Habsburgermonarchie und ihre Ungarnbilder. Fő érdeklődési területe a fordítástudomány, fordításszociológia, műfordítás, kultúraközvetítés, oktatáspolitika és tehetséggondozás. A PPKE-en oktatott tantárgyai: bevezetés a fordítás és tolmácsolás elméletébe és gyakorlatába, tolmácsolástechnika, konszekutívtolmácsolás, német nyelvfejlesztés és szakdolgozati konzultáció.