PPKE BTK Hieronymus Fordítástudományi Kutatócsoport

Utolsó frissítés: 2022.02.04.

In English


Rendezvények:


A kutatócsoport célja a fordítástudomány minden – elméleti, leíró és alkalmazott – ágának művelése főként irodalom- és kultúratudományos megközelítésből, mintegy összekötő kapcsot hozva létre az itthoni, elsősorban nyelvészeti alapokon nyugvó fordítástudomány és a hazai irodalom- illetve kultúratudomány (pl. az ICLA magyar tagozata) fordítással foglalkozó vizsgálódásai között. Az első konkrét kutatási témák – az interszemiotikus fordítás vizsgálata, illetve a fordító- és tolmácsképzés, illetve a fordításkritika tanításának és tanulásának módszertana – szükségessé teszik az együttműködést Karon belül intézetek és tanszékek között.

A közös munka a magyar fordítástudomány megújítására törekszik majd: egyrészt a nemzetközi kutatás irányzatainak meghonosításával és a magyar fordításirodalom és -tudomány örökségének feldolgozásával foglalkozik, másrészt eredményeivel képviselni próbálja a magyar fordítástudományt nemzetközi fórumokon is, konferenciákon, kongresszusokon, illetve most alakít ki munkakapcsolatot, együttműködést több külföldi kutatóval és intézménnyel (KU Leuven, Portsmouthi Egyetem, Genfi Egyetem).

Az interszemiotikus fordítás avagy transzfer vizsgálatára közös kutatást tervezünk a KU Leuven CETRA Fordításkutató Központjával, melynek igazgatója, Luc van Doorslaer áprilisban tartott nálunk előadást Fordítás és újságírás [Translation and Journalism] címmel. A közös kutatási eredményeket egy nemzetközi konferencián szeretnénk nyilvánosságra hozni, melynek előzetesen szigorúan megrostált előadásait aztán kötetbe szerkesztjük.

A fordító- és tolmácsképzés módszertanával foglalkozó kutatás eredményeit részint azonnal hasznosíthatjuk a saját képzésünk során, részint workshopok formájában meg fogjuk osztani a hasonló képzések oktatóival.

A kutatócsoport további célkitűzése az ismeretterjesztés, a kilépés az elefántcsonttoronyból: a fordítás és tolmácsolás láthatóbbá tétele és megismertetése a társadalommal, a fordítástudomány eredményeinek bemutatása mind a fordító szakmnak, mind a potenciális felhasználónak, mind a nagyközönségnek rendszeres ismeretterjesztő előadások és cikkek formájában.

A kutatócsoport rendszeres ülések mellett tudományos konferenciákon, valamint tanulmánykötetekben és szöveggyűjteményekben fog számot adni eredményeiről, illetve szívesen magára vállalná egy Fordítástudományi könyvtár kiadását, amely a diszciplína legfontosabb műveit jelentetné meg magyarul.

Induláskor a kutatócsoport tagjai: Ádám Anikó, Bakucz Dóra, Bendik József, Bozsik Gyöngyvér, Dabis Melinda, Galambos Dalma, Horváth Péter Iván, Kiss Kornélia, Kovács Fruzsina, Lukácsi Margit, Sohár Anikó, Somló Ágnes, Veit Zita. Érdeklődés esetén más egyetemek oktatói-kutatói is csatlakozhatnak.

Budapest, 2016. szeptember 6.