Küldetésnyilatkozat

Tanszékünk célja, hogy a mester- és posztgraduális képzésben résztvevő hallgatók számára tudományos ismereteket közvetítsen Örményország, az örmény diaszpóra, valamint a Kaukázus térségének történelme, irodalma, tárgyi kultúrája és nyelve területén. A tudásanyagon túl az önálló ismeretszerzéshez szükséges jártasságra és készségre is nagy hangsúlyt fektetünk. Igyekszünk bevonni az érdeklődő és rátermett hallgatókat az aktuális kutatásokba, hogy később jó szakemberek válhassanak belőlük. Széleskörű, örményországi, európai és amerikai intézményi kapcsolataink révén nemcsak a hallgatók számára kínálunk nemzetközi tapasztalatszerzési lehetőségeket, hanem hiteles tájékoztatást kívánunk nyújtani szakmai kérdésekben a tágabb közönség számára is. 

Jövőkép

Európai és észak-amerikai szakmai nézőpontok bevonásával tanszékünk az Örmény Tanulmányok terén új és korszerű kutatást képvisel a közép-európai térségben. Végzős hallgatóink a konkrét örmény helyzetről szerzett tudásukat tágabb, komparatív és elméleti keretekbe helyezve képesek lesznek majd újraértelmezni Örményország szerepét a globális közösségen belül, a különböző történelmi megközelítéseken keresztül.