Mesterképzésre az vehető fel, aki legalább alapfokozatot és szakképzettséget, vagy ezzel egyenértékű főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelet, illetve egyetemi szintű végzettséget vagy mesterfokozatot szerzett.

Pontszámítás

Mesterképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni. A PPKE BTK mesterképzésein a felvételi összpontszám (max. 100 pont) a következő részekből tevődik össze: 

1. Diszciplináris mesterképzés esetén:

 • főtárgy vizsga: max. 60 pont
 • oklevél minősítése alapján: max. 30 pont (jeles: 30 pont, jó: 24 pont, közepes: 18 pont, elégséges: 12 pont)
 • többletpont: max. 10 pont

2. Tanári mesterképzés esetén

 • főtárgy vizsga: max. 40 pont
 • pályaalkalmassági vizsga: max. 30 pont
 • oklevél minősítése alapján: max. 20 pont (jeles: 20 pont, jó: 16 pont, közepes: 12 pont, elégséges: 8 pont)
 • többletpont: max. 10 pont


Többletpontok mesterképzésen

 • Esélyegyenlőség jogcímén: hátrányos helyzet 2 pont, fogyatékosság 3 pont, gyermekgondozás 2 pont.
 • Publikáció: idegen nyelvű szakkönyv, vagy publikáció külföldi lektorált szakfolyóiratban 10 pont, magyar nyelvű könyv vagy publikáció lektorált szakmai folyóiratban 8 pont, publikáció gyűjteményes kötetben, konferencia kötetben 5 pont, nem lektorált publikáció 2 pont.
 • OTDK első hely 8 pont, OTDK második hely 5 pont, OTDK harmadik hely 3 pont
 • Demonstrátorság 2 pont. 

2023. évi felvételi eljárástól kezdve nincs előre meghatározott minimumpontszám a PPKE BTK mesterképzésein.

Felvételi vizsga

A 2024. évi általános eljárásban a mesterképzéses felvételi vizsgák 2024. június 17. és július 5. között zajlanak.

Az egyes mesterszakok felvételi vizsgakövetelményei megtalálhatóak a honlapon, a képzés nevére kattintva.

Karunkon a felvételi vizsga díjtalan.

 

Intézmény által kért dokumentumok, melyek a felvételi vizsgához szükségesek:

 • motivációs levél: minden szakon (nyelvi szakok esetében az adott idegen nyelven)
 • oklevélmelléklet másolata vagy hitelesített igazolás az eddig elvégzett tárgyakról (leckekönyv-igazolás/féléves igazolás/teljesítés igazolás/törzslap): minden szakon
 • fényképes önéletrajz: elméleti nyelvészet, Kelet-Ázsia tanulmányok, kommunikáció- és médiatudomány, magyar nyelv és irodalom, neveléstudomány, mentálhigiénés családkonzulens, tanári mesterképzések
 • a záróvizsga eredményét és alapképzési szakdolgozat eredményét igazoló dokumentumok, amennyiben a jelentkező a felvételi vizsga idején már rendelkezik velük: kommunikáció- és médiatudomány, mentálhigiénés családkonzulens
 • szakmai tevékenység igazolása: pszichológia
 • többletpontok igazolása minden szak esetében, amennyiben a jelentkező rendelkezik vele: publikáció (teljes publikáció megjelölve a jelentkező nevével és a publikáció megjelenésének helyével. Többletpont csak megjelent publikáció esetén adható, folyamatban lévő publikáció esetén nem! A publikációt a szakmai tevékenység igazolása típusba kell feltölteni.), demonstrátori tevékenység (demonstrátori kinevezés), OTDK 1-3. helyezés (OTDK 1-3. helyre vonatkozó oklevél).

A fenti dokumentumokat a felvételi vizsgára is magukkal kell vinni és az e-felvételibe is fel kell tölteni. Amennyiben a többletpontot igazoló dokumentumot az e-felvételibe nem tölti fel, úgy többletpont abban az esetben sem adható, ha a felvételi vizsgán a Felvételiztető Bizottság többletpontot ítélt meg ez alapján.

További dokumentumok:

 • alapképzés során készített szakdolgozat: anglisztika, elméleti nyelvészet, magyar nyelv és irodalom, művészettörténet, nemzetközi tanulmányok, politikatudomány mesterképzési szakokon. A szakdolgozatot csak a felvételi vizsgára kell magukkal vinni.

 

Előzetes kreditelismertetési eljárás

A mesterszakok képzési és kimeneti követelményei meghatározzák azt, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Annak a jelentkezőnek, aki a mesterképzési szakra nem a teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakról jelentkezik (és alapképzési tanulmányai során nem végezte el az adott szak minor programját) előzetes kreditelismerési kérelmet kell benyújtania az intézmény elérhetőségére. Azon jelentkezők, akik minor program elvégzésével kívánnak az adott szak mesterképzésére jelentkezni, ennek a kérelemnek az elküldésével tudják ezt igazolni.


Nyelvi követelmények

Mesterszakok, ahol a felvétel feltétele a nyelvtudás igazolása:

Mesterképzés

Bemeneti nyelvi követelmény

anglisztika (angol nyelven) MA

angol felsőfokú (C1), komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél.

fordító és tolmács MA

az első idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga és a másik idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

francia nyelv, irodalom és kultúra (francia nyelven) MA

francia nyelvből felsőfokú (C1), komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél. 

német nyelv, irodalom és kultúra (német nyelven) MA

német nyelvből felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű oklevél.

nemzetközi tanulmányok MA

angol középfokú (B2), általános nyelvi, komplex nyelvvizsga.

olasz nyelv, irodalom és kultúra

(olasz nyelven) MA

olasz nyelvből felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű oklevél. 

szlavisztika MA

valamely szláv nyelvből középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

tanári [4 félév [angol nyelv és kultúra tanára]] MA

angol felsőfokú (C1), komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél.