Örmény élet az Oszmán Birodalomban

Elke Hartmann
ISBN 978-963-236-055-3
Terjedelem: 273 o.
Kiadás éve: 2021

Az Oszmán Birodalomban élő örmények történelmének kutatását hosszú időn keresztül az első világháború idején történt genocídium határozta meg. Elke Hartmann az ezt megelőző korszakba kalauzolja el az olvasót. Esettanulmányok sorozata világítja meg a historiográfia előfeltételeit, majd tágabb összefüggésekbe helyezi a 19. századi oszmán modernizációs törekvéseket és az akkori oszmán közigazgatási gyakorlatot. A szerző bemutatja az örmény vezető szereplőket és képviselőket, ezek politikai és társadalmi döntési mozgásterét és lehetőségeit. Bemutatja egy egyszerű falusi lány sorsán keresztül a regionális, birodalmi, birodalmak közötti transzimperiális és globális kivetüléseket, kitér az örmény identitás alakulásának kérdéseire, és végül családi képeken keresztül foglalkozik az Oszmán Birodalomban élő örmények társadalomtörténetével.

Elke Hartmann könyve teljes körképet nyújt mindazoknak, akiket érdekel az Oszmán Birodalomban élő örmény közösség élete, és rajtuk keresztül segít mélyebben megérteni a 19. századi Anatólia oszmán történelmét is.

 

Isten Lélegzete

Kovács Bálint–Vahe Tachjian (szerk.)
ISBN 978-963-414-604-9
Terjedelem: 162 o.
Kiadás éve: 2021

„Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet..." – kezdődik a Szentírás, amelyet örményül „Asztvacasuncsnak", azaz „Isten lélegzetének" hívnak. Az 5. század közepén lefordították a Könyvek Könyvét örmény nyelvre, amelyet az európai tudósok mély hódolattal „a bibliafordítások királynőjének" neveztek.

Ez a kötet az Országos Széchényi Könyvtárban 2019-ben megrendezett "Egység és sokszínűség – Örmény Biblia és vallásos társadalom" című kiállítás katalógusa és tanulmánykötete. A könyv bemutatja az örmény nyelvű Biblia nyomdászat– és kultúrtörténeti, teológiai értékelése mellett az a sokrétű vallásgyakorlatot is, amely az Oszmán Birodalom örmény-apostoli, örmény-protestáns és a Kárpát-medencében élő örmény-katolikus közösségeket jellemezte. Az olvasó megismerheti a kéziratos és a nyomtatott Bibliákon és a vallási hagyományokhoz kapcsolódó tárgyakon keresztül az örmény társadalom kulturális, nyelvi és vallási sokszínűségét.

 

Örmény Városépítészet Erdélyben

Tamáska Máté
ISBN: 978-963-414-709-1
Terjedelem: 194 o.
Kiadás éve: 2020

A kötet a négy nagy erdélyi örmény központnak, Szamosújvárnak, Erzsébetvárosnak, Gyergyószentmiklósnak és Csíkszépvíznek a településképét hasonlítja össze. A korábbi építészeti kutatásokkal ellentétben, amelyek zömmel a különbségeket hangsúlyozták, a kutatás során alkalmazott építészetszociológiai megközelítés feltárta a társadalomtörténeti környezetből adódó hasonlóságokat is. A mindegyik kolónia életében kimutatható korszakok, a "városalapítás", a "rendi önállósodás" és a 19. század második felének "nemzetiségi emancipációja" markáns, egymással összevethető építészeti lenyomatokat hagytak a városképekben.

Bő két évszázad folyamatait vizsgálva elmondható, hogy az örménység meghatározó szerepet játszott a nagy építészeti stílusok (elsősorban a barokk, később a polgári historizáló építészet) erdélyi meghonosodásában, illetve a stílusok regionális adoptációjában. Ez a közvetítő szerep az alapja az örmény településképek hasonlóságának is, ez adja különleges, művészettörténetileg is kiemelkedően értékes örökségük alapját.

 

Oszmán-örmények

Vahe Tachjian
ISBN 978-963-414-457-1
Terjedelem: 216 o.
Kiadás éve: 2019

A könyv tárgya az örmények útjának vizsgálata az Oszmán Birodalom kései éveitől kezdve egy számkivetett élet első évtizedeiig a Közel-Keleten. A szerző kiterjedt kutatásain és megfigyelésein keresztül igyekszik rekonstruálni az „oszmán-örmény" történelem eme válságos időszakának néhány fontos epizódját: az anyaország mindennapjait a népirtás előestéjén; az árvák és a nők helyzetét a népirtás után; az örmény túlélők első generációjának emlékezetét az anyaországról; az élet újjáépítését Szíriában és Libanonban valamint a menekültek szállítását a menekülttáborokból az új városi környezetbe.
A könyv számos forrásanyag felhasználásával egy új nézőpontot kínál a fent említett témákra. A források közé tartoznak többek között archív dokumentumok, emlékiratok, sajtócikkek és ritka könyvek a világ minden tájáról, mint például Párizs, Nantes, Bejrút, Kairó, Aleppó, Bécs és Jereván.

 

Az emlékezet száz éve

Botos Máté–Kovács Bálint (szerk.)
ISBN 978-963-414-401-4
Terjedelem: 272 o.
Kiadás éve: 2019

A törökországi örmények 1915-ös genocídiuma a XX. század első nagy népirtása volt, de már nem első üldöztetése a keleti kereszténység legősibb és legsajátosabb csoportjának. Az örmények népirtását a török állam mindig is tagadta, és az antant háborús propagandájának minősítette.

Ez a kötet, melyben tizenhárom hazai és külföldi történész mutatja be e társadalmi-történelmi trauma különböző aspektusait, egyben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Armenológiai Intézete által elindított Studia Armenologica Hungarica sorozat első kötete.