Dr. Bárdi Nándor

Nemzeti és etnikai kisebbségek

A határon túli magyar társadalom

 

Dr. Bodor-Eranus Eliza

Szervezetszociológia

 

Dr. Ferencz Magdolna

Társadalmi kommunikáció

Kvalitatív módszerek A

Társadalmi struktúra és mobilitás 2.

Kultúra és életvitel

Hálózatok, közösségek, értékek

 

Dr. Földházi Erzsébet

Terepismeret/Társadalmi terepismeret (terepgyakorlat előkészítée)

Számítógépes adatelemzés 2.

Kérdőívszerkesztés

Családszociológia

Demográfia

Társadalmi ismeretek (Bevezetés a szociológiába) - levelező tag.

 

Dr. Füstös László

Gazdasági matematika ea. (közszolgálati közgazdász BA)

Kutatásmódszertan 2.

Matematikai statisztika 1. ea.

Matematikai statisztika 3. ea.

 

Dr. Gereben Ferenc

A társadalom kulturális és művelődési tagoltsága (A magyar társadalom 2.)

 

Dr. Hidas Zoltán

Szociológia 2. (A szociológia ágazatai)

Vallásszociológia BA

Vallásszociológia MA

Szociológiatörténet 1./Társadalmi gondolkodás története 1.

 

Dr. Kisdi Barbara

Bevezetés a kulturális antropológiába gyak.

Kvalitatív módszerek A

Társadalmi problémák

Vallásantropológia

 

Koósné Tóth Krisztina

Településszociológia gyak.

 

Papszt Miklós

Számítógépes adatelemzés 2. (lemaradóknak)

 

Péterfi Ferenc

Nonprofit alapismeretek

 

Dr. Rajki Zoltán

A társadalomtudományi munka módszertana (Komm. és médiatudomány BA)

 

Dr. Rosta Andrea

Előítéletek (MA)

Szociálpszichológia B

Társadalmi nemek (MA)

Fiatalkori devianciák

 

Dr. Szabó-Tóth Kinga

Szociálpolitika-Társadalom- és szociálpolitika (A magyar társadalom 3.)

Társadalmi változások-Globalizáció társadalmi dimenziói

Életkorok szociológiája

Kérdőívszerkesztés

Kutatási gyakorlat 1., 3., 4.

 

Dr. Török Balázs

Keresztény társadalmi gondolkodás

Társadalmi problémák

Kutatási gyakorlat 1.

Kutatási gyakorlat 2.

Kutatási gyakorlat 3.

Terepismeret/Társadalmi terepismeret (terepgyakorlat előkészítése)

Oktatásszociológiai elemzések

Az intézményes nevelés szociológiája

 

Velkey György

Szociológiatörténet 1./Társadalmi gondolkodás története 1. gyak. tantárgy-leírás

Szociológiatörténet 1./Társadalmi gondolkodás története 1. tematika