Ábrahám Zoltán

Idegennyelvű szakszövegolvasás

 

Antal Z. László

Környezetszociológia

 

Bárdi Nándor

Nemzeti és etnikai kisebbségek

A határon túli magyar társadalom

 

Bódy Zsombor

Gazdaság és jólét (A magyar társadalom 1.)

Társadalomtörténet 2. ea.

Társadalomtörténet 2. gyak.

Társadalomtörténet 2. ea. - kommunikáció szakosoknak

 

Bögre Zsuzsanna

Bevezetés a kvalitatív társadalomkutatási módszerekbe

Kvalitatív módszerek A

 

Ferencz Magdolna

Hálózatok, közösségek, értékek vizsgakövetelményei

 

Földházi Erzsébet

Demográfia

Kutatási gyakorlatok 1-4.

Számítógépes adatelemzés 1.

Családdemográfia

Családszociológia

Terepismeret/Társadalmi terepismeret (Terepgyakorlat előkészítése)

 

Füstös László

Elméleti társadalomstatisztika 2.

Matematikai statisztika 1.

Matematikai statisztika 3.

Adatbányászat

 

Gereben Ferenc

Identitás, konverzió, vallási magatartás

 

Gulyás András

A társadalom kulturális és művelődési tagoltsága

 

Gyorgyovich Miklós

Társadalmi struktúra és mobilitás 2.

 

Győrffy Dóra

EU ismeretek

 

Káldos János

Matematikai statisztika 1. gyak.

 

Kassai Endre

Számítógépes adatelemzés 1-2.

 

Keszei András

Társadalomtörténet 1. gyak.

A civilizációs folyamat

Magyar társadalmi gondolkodók

 

Kisdi Barbara

Társadalmi mozgalmak

Bevezetés a kulturális antropológiába gyak.

Kvalitatív módszerek A

Vallásantropológia

Terepismeret/Társadalmi terepismeret (Terepgyakorlat előkészítése)

 

Morauszki András

Matematikai statisztika 3. gyak.

 

Mújdricza Ferenc

Szociálpszichológia B - kommunikáció szakosoknak

 

Pári András

Tudományos írás, retorika, prezentáció

Kultúra és életvitel

 

Péterfi Ferenc

Nonprofit alapismeretek

Egyéb segédanyagok:

Dolguk és joguk prezentáció

A fejlődés – fejlesztés feltételeiről

Közösség, megújulási  képesség, részvétel prezentáció

A civil társadalom és új ellenségei

Közösségfejlesztés - közösségszervezés prezentáció

Közösség-fejlődés prezentáció

Lokalitás, helyi társadalom, szomszédság prezentáció

A participáció prezentáció

Részvétel - akció – kutatás prezentáció

"Stakeholders" prezentáció

Szubszidiaritás

A társadalom szektorairól prezentáció

Ágh Attila: Civil társadalom és korai konszolidáció az EU-csatlakozás jegyében Magyarországon
(részletek)

Közösségfejlesztés - a beavatkozás etikai dilemmái prezentáció

A civil társadalomról

Demokrácia és a civil társadalom elve prezentáció

A fejlesztési munka fázisai prezentáció

A "jó kormányzás" két értelme (G. Fodor-Stumpf)

Az intézmények szerepe a közösségfejlesztésben prezentáció

Közösségi részvétel és tervezés prezentáció

Részvételi intézményépítés (részletek) prezentáció

A közösségi beavatkozás megközelítései prezentáció

Szerepek a fejlesztői folyamatokban prezentáció

Szükséglet alapú és érték alapú megközelítés prezentáció

 

Pillók Péter

Számítógépes adatelemzés 1.

Piac- és közvéleménykutatás

Kérdőívszerkesztés

Szervezetszociológia

 

Rajki Zoltán

Szociálpolitika - kommunikáció szakosoknak

A társadalomtudományi munka módszertana - kommunikáció szakosoknak

Gazdaságszociológia

Vezetés és irányítás a szervezetekben

 

Rosta Andrea

Szociálpszichológia B

Előítéletek

Devianciák és szankciók

Fiatalkori devianciák

 

Tárkányi Ákos

Kvalitatív módszerek A

Társadalomtörténet 3. gyak.

 

Temesváry Zsolt

Szociálpolitika (szociológia)

Társadalom- és szociálpolitika (A magyar társadalom 3.) (társadalmi tanulmányok)

 

Török Balázs

Társadalmi problémák

Az intézményes nevelés szociológiája

Kutatási gyakorlatok 1-4.

Társadalmi kommunikáció

Kérdőívszerkesztés

Társadalmi ismeretek (Bevezetés a szociológiába) - levelező

Tudományos írás, retorika, prezentáció

 

Velkey György

Szociológiatörténet 1./Társadalmi gondolkodás története 1. gy.