MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport

A kutatócsoport célja az 1800 előtti nyomtatott és kéziratos imádságok, népénekek, prédikációk stb. számbavétele, számítógépes feldolgozása, a róluk szóló szakirodalom bibliográfiájának folyamatos gondozása, az arra érdemes szövegek közreadása, továbbá a barokk főpapi reprezentációs irodalom (orációk, köszöntő versek és előadások, tárgyi ajándékok) feltárása és katalogizálása, valamint ezen témakörökben kutatások végzése és ösztönzése.

Részletek →

MTA-PPKE Research Group on Baroque Literature and Spirituality →

 

Francia kapcsolat

Magyar-francia komparatisztikai és interdiszciplináris kutatócsoport; a francia kultúra kortárs magyarországi recepciója.

Részletek →

 

Babits kutatócsoport

A kutatócsoport tevékenységi köréhez tartozik a Babits kritikai kiadás készítése, a Babits Könyvtár és Babits Kiskönyvtár sorozatok szerkesztése, konferenciák szervezése, tanulmánykötetek kiadása.

Részletek →

A Babits kritikai kiadás történetéről →

Research on Babits →

 

Modern Líraelméleti és Líratörténeti Kutatócsoport

A Modern Líraelméleti és Líratörténeti Kutatócsoport (MLLK) 2008-ban alakult meg. Tagjai kivétel nélkül a PPKE BTK jelenlegi vagy végzett, graduális és/vagy doktori hallgatói. A csoport kutatási területe a modern líraelmélet és a modern (1945 utáni) költészet, nemcsak magyar, hanem nemzetközi vonatkozásban is.

Részletek →

Research Group "Theory and History of Modern Lyrics" →

 

A Pázmány Péter Kutatócsoport

A Pázmány Kutatócsoport elsődleges tevékenysége Pázmány Péter műveinek tudományos igényű kritikai kiadása a Pázmány Péter Művei című sorozat keretei között. Sorozatszerkesztő a Kutatócsoport vezetője: Hargittay Emil. 2019-ig  10 kötet jelent meg.

Részletek →