Általános Lélektani Tanszék


Fejlődés és Klinikai Gyermeklélektan Tanszék

 • A korai fejlődés és zavarainak kutatása
 • A gyermek- és felnőttkori kötődés sajátosságai
 • A korai táplálás és a gyermekkori evészavarok
 • A narratív identitás és fejlődése
 • Média és szocializáció


Személyiség- és Klinikai Pszichológia Tanszék

 • Látássérült személyek életminőségének vizsgálata
 • A humor stílus összefüggésének vizsgálata az affektív temperamentummal
 • A humor stílus, mint megküzdési mechanizmus összefüggése a fájdalommal, fejfájással élők körében
 • Az iskolai agresszió és a szülői bánásmód korrelátumainak vizsgálata a szociális státusz függvényében
 • A Grasmick Önkontroll Skála pszichometriai validálása
 • Munkahelyi társas klíma, személyes célok és jóllét: a munkahelyi jóllét összetevőinek átfogó vizsgálata
 • Gottfredson és Hirschi Általános Bűnözési Elméletének empirikus vizsgálata
 • Énkép egyértelműség empirikus vizsgálata
 • A személyiség megismerésének narratív módja
 • Evészavar munkacsoport
 • Valláspszichológiai kutatócsoport
 • Médiapszichológia kutatócsoport


Szociál- és Szervezetpszichológia Tanszék

 • Történelmi analógiák hatása napjaink csoportközi viszonyaira
 • Fogyatékossággal élők szociális reprezentációja
 • Transzgenerációs traumaátadás narratív pszichológiai vizsgálata