"A filozófiáról és az annak szerves részét képező etikáról kétféle értelemben szoktunk beszélni: mint tudományról és mint egyfajta kalauzról a helyes, avagy boldog élethez vezető úton. A Pázmányon mindkét megközelítést érvényesítjük. Hitvallásunk szerint a tudás, a táguló szellemi horizont, a kritikus látásmód, az összefüggések egyre élesebben kirajzolódó rendszere nem öncél, hanem arra is való, hogy alkalmassá tegye a hallgatót, hogy életét a nagy gondolkodók útmutatásait szem előtt tartva gondolja át és alakítsa. Emellett olyan készségeket is igyekszünk interaktív módon kialakítani, amelyek ma, amikor a zárt tudásformák helyett az összefüggések gyors átlátásának, a logikus gondolkodásnak és a nyitott, kreatív probléma-megoldásnak van értéke, jól kamatoztathatók a munkaerőpiacon és gyorsan változó világunk más területein is." – Hankovszky Tamás, tanszékvezető