Francia műfordító műhely

  • 02 máj.

    Kezdete: 2019. május 2. 17:00 -Vége: 2019. május 2. 18:30

    Sophianum 107.

A Fordító-tolmács mesterszak francia műfordító műhelye

A Fordító-tolmács mesterszak francia műfordító műhelyének célja, hogy a műfordítást mint szakmát közelebb hozza az érdeklődőkhöz; elsősorban pázmányos hallgatókra számítunk, de a rendezvény nyitott, így mindenkit szeretettel várunk.

A kéthetente csütörtökönként tartandó műhelyfoglalkozás keretében egy előre kiválasztott, nem jogdíjköteles francia nyelvű szépirodalmi szöveg értelmezését és fordítását végezzük el közösen. A munkafolyamat során szó esik a műfordítás mint szakma mibenlétéről, a fordítói fogásokról, eljárásokról. A félév végén elkészült fordításokat a Fordító és tolmács mesterszak kari honlaprészén teszi közzé.

A műhely vezetője Kiss Kornélia műfordító.

x