Változások a pedagógiában – a pedagógia változása II.

 • 20 nov.

  Kezdete: 2020. november 20. 10:00 -Vége: 2020. november 20. 17:00

  Online esemény

2020.11.20-án kerül sor a PPKE VJTK Változások a pedagógiában – a pedagógia változása II. című online konferenciánkra.

Kérjük az érdeklődőket, itt regisztráljanak.

A konferencia csak a regisztrált résztvevők számára elérhető 2020.11.19. 17.00-től, 2020.11.20.17.00-ig.
A regisztrált résztvevők számára megküldjük a konferencia alkalmából megjelentetett tanulmánykötetünk online formáját.


Program

 • 9.00–9.10 Köszöntő
 • 9.10–11.10 Az Eszterházy Károly Egyetem pedagógusképzési módszere az intézményi nevelés szolgálatában
 • 11.10–13.10 Pedagógusképzés és kutatás a PPKE Vitéz János Tanárképző Központjában
 • 13.10–13.20 Szünet
 • 13.20–13.30 A tanulmánykötet bemutatása
 • 13.30–15.50 Szekcióelőadások
 • Online részvétellel: 16.00–17.00 TEAMS szakmai beszélgetés a szekciókban, vita a szekciók előadóinak részvételével
 • 17.00 A konferencia zárása a szekciókban

A szekció beosztások:

Óvodai nevelés

Szekcióvezető: Dr. Miklós Ágnes Kata
Ábrahám Gréta: A gardneri interperszonális és intraperszonális intelligencia vizsgálata óvodáskorban
Dr. Tölgyessy Zsuzsanna: Ördögtől a Megváltóig: a gyermekkép változásai
Bocsiné Percze Andrea: Az óvoda-iskola átmenet aktuális pedagógiai kérdései
Dr. Szántó Bíborka: Az olvasás és írás képességének alapozása a romániai koragyermekkori nevelés curriculumában
Habinyák Erzsébet: A hagyományőrzés szerepe és helye a romániai magyar alternatív óvodai nevelési programokban
Dr. Miklós Ágnes Kata: Óvodai nevelés a COVID-19 idején

Tanári kompetenciák
Szekcióvezető: Moldován Szilvia
Dr. Szabó Csilla Mariann – Horváthné Lázár Gabriella: Tanári kompetenciák napjainkban: az adaptált TALIS felmérés eredményei – az igények és a valóság
Pásztor Éva: Az érzelmi intelligencia fejlesztése a tanórán, a tanári és tanulói hatékonyság jegyében
Szajli Claudia: Jövő-orientáció vizsgálata egyszülős és kétszülős családban nevelkedő serdülők körében
Dr. Barna Viktor: Felülnézetben – Vezetők a kollégiumpedagógusok kompetenciáiról
Dr. Kormos József: A filozófia és az etika, mint sajátos tantárgy
Moldován Szilvia: A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni? A dogmatikus és a kritikai gondolkodás interpretációelméleti megközelítése a pedagógiai gyakorlatban

Természet és társadalomtudományok tanításának változása
Szekcióvezető: Fodor Richárd
Dr. Kaposi József: A történelemi műveltség – változó történelemtanítás
Dr. Kiss Gábor Ferenc: "Krónika", mint történelmi forrás videointerjús tananyaghoz
Fodor Richárd: Tudásunk mérhető mélysége? Taxonómikus szintek vizsgálatának lehetőségei brit tankönyvek didaktikai apparátusában
Dr. Horváth Katalin: Őrségi terepgyakorlatoknál alkalmazott projektoktatás hatékonyságának vizsgálata a gimnáziumi korosztály tehetséggondozása során
Dr. Ludányi Lajos: 13-14 éves tanulók kémiai részecskékről vallott elképzelései
Dr. Hollósi Hajnalka: Élménypedagógia kártyajátékokkal a Nyíregyházi Élménycentrumban
Csorba F. László: A természettudományos műveltség tartalma

A mentorálás változása
Szekcióvezető: Dr. Gombocz Orsolya
Lantos Tünde: A mentorálás jelentősége az óvodapedagógusok szakmai fejlődésében
Dr. Gombocz Orsolya: Mentortanárok munkájának támogatása a Tanárképző Tanszéken
Varga-Csikász Csenge: A drámapedagógiai szerepe a pedagógussá válás folyamatában
Tolnai Andrea: A kezdő tanár problémáinak különböző rétegei az iskolában, a digitális oktatás kihívásai
Dr. Karikó Sándor: Konformizmus, nonkonformizmus, nevelés
Pálkuti Anikó: Szent Benedek Regulája a XXI. századi oktatás iránytűje
Csizmadia Gertrúd: Mi is az a közösségépítő mentor? Új utak a pedagógiában, új szakok az egyetemen

Felsőoktatási helyzetkép
Szekcióvezető: Mongyi Norbert
Dr. Frang Gizella: Hitéletre nevelés a pedagógiában – egy új specializáció elé
Déri András-Gulyás Barnabás: Nemformális módszerek hozzájárulása a sikeres tanulási folyamatokhoz
Dr. Buhály Attila: Egy élet által kikényszerített reform tanulságai: szeminárium koronavírus idején
Megyeriné dr. Runyó Anna: Digitális eszközök használata Főiskolánkon (AVKF) az online oktatás során
Dr. Molnár-Tamus Viktória: Pedagógusszerepek változásai a 21. században
Dr. Barabási Tünde: A szakmai fejlődés megítélése otthontanulási élmények mentén pedagógusjelöltek körében

Tanítás és tanulás digitális környezetben
Szekcióvezető: Dr. Szőke-Milinte Enikő
Dr. Szőke-Milinte Enikő: Tanulási motiváció – digitális tanulás
Jaskóné Dr. Gácsi Mária: A 21. század pedagógiai nehézségei
Lerch-Cserei Judit: Médiaműveltség, médiakommunikációs tudatosság gyerekkorban. Kutatási alapvetés az óvodai online foglalkozások vizsgálatához
Chira Csongor: Digitalizációs törekvések a magyar köznevelésben
Kuzma Gréta: A digitális történetmesélés alternatívái a középiskolában
Pivók Attila: A digitális oktatás nehézségei és a benne rejlő lehetőségek
Rudi Andrea: Az online tanítás sikerének titka, avagy hogyan lehet az iskolai távoktatás eredményes?
Czirok Ildikó: A digitális zeneoktatás motivációra gyakorolt hatásai

Művészet - zene - lelki egészség
Szekcióvezető: Horváth Mariann
Molnár Ágnes: Lehet másképp – régi-új módszerek az első osztályosok, az óvodások énektanításában
Gál Judit: Zenei tehetséggondozás és képességfejlesztés mozgásos, szabály és szerepjátékokkal
Ihászné Kaifis Anna: Művészeti iskolában tanuló gyermekek motivációjáról, szocializációs jellemzőiről
Milanovich Lászlóné: Tanulmány a Cziráki Lajos komplex képzőművészeti megyei tanulmányi versenyről
Husvéth Laura: A változó világ kulcsa avagy "kép" es vagy (Digitális pedagógia és segédtudománya: ikonológia-ikonográfia)
Podlovics Éva Lívia: Reziliencia az oktatásban

Idegen nyelvi nevelés
Szekcióvezető: Dr. Juhász Márta
Csőgér Lilla: A mondókák szerepe a kétnyelvű óvodai nevelésben
Karácsonyi Krisztina: Alsó tagozatos romani tankönyvek nyelvpedagógiai vizsgálata
Horváth Mariann: Hallásértés objektív mérése a közoktatásban. Fókuszban az angol és a német nyelvoktatás
Kovácsné dr. Duró Andrea: Középiskolások vélekedése az élményközpontú, angol és német nyelvű programokról
Dobrosi-Jelinek Piroska: Érettségi előtt álló gimnazisták idegennyelv-tanulási motivációi és eredményessége – egy szakdolgozati kutatás tanulságai
Dr. Juhász Márta: A német nemzetiségi népismereti tartalmak közvetítésének digitális lehetőségei


Számítunk az érdeklődésükre.

 

 

x