Trianon és az Egyház

  • 23 jún.

    Kezdete: 2021. június 23. 9:45 -Vége: 2021. június 23. 18:30

    Seminarium Centrale

A MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport (ELKH) és a PPKE HTK Közép- és Újkori Egyháztörténeti Tanszékegyháztörténeti konferenciája

Program →

x