Kutatók Éjszakája

 • 24 szept.

  Kezdete: 2021. szeptember 24. 18:00 -Vége: 2021. szeptember 24. 23:00

  Sophianum

A PPKE BTK idén is tartalmas programokkal szeretne csatlakozni az évente megrendezésre kerülő Kutatók Éjszakája című tudományfesztiválhoz.

Esztergomi programjainkról itt található bővebb információ →

Budapesten az alábbi programok várják a tudásukat bővíteni vágyó nagyközönséget.

Egyiptom az "arab tavasz" után tíz évvel

Szeptember 24. 18-20 óra között.

Előadások és kerekasztal-beszélgetés

Előadások:

 • Nagyné Rózsa Erzsébet: Egyiptom társadalmi viszonyai: demográfia, kisebbségek, migráció,
 • Csicsmann László: Az egyiptomi külpolitika,
 • Marsai Viktor: A Nílus vízhozama és az etiópiai gátépítés,
 • Tüske László: Az egyiptomi vallási intézményrendszer és a politika.


Előadók:

 • Csicsmann László, a Budapesti Corvinus Egyetem/BCE Akadémiai Műhelyekért Felelős Rektorhelyettese, a Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet vezetője
 • Marsai Viktor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem/NKE egyetemi docense, a Migrációkutató Intézet kutatási igazgatója
 • N. Rózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem/NKE egyetemi tanára, az ELKH KRTK Világgazdasági Intézetének tud. tanácsadója
 • Tüske László a PPKE Arab tanszék mb. tanszékvezetője


Regisztráció →

 

A folyosón a villany – Pilinszky János dimenziólépései

Workshop és kerekasztal-beszélgetés a Pázmány BTK-n

A Pázmány Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara csatlakozik a XX. század egyik legegyénibb hangú költője, Pilinszky János születésének 100. évfordulóját ünneplő Pilinszky 100 eseménysorozathoz. Az eseményt egyúttal a Kutatók Éjszakája keretében rendezzük.

A workshop és kerekasztal-beszélgetés a költő munkásságát fókuszba állító jelenlegi hazai kutatásokból ad ízelítőt. Az előadásokat a Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet hallgatói által készített filmetűdök követik. A workshop 21 óra után kerekasztal-beszélgetéssé alakul: a téma az ugyancsak 100 éve született Mészöly Miklós író és Pilinszky János életművének aktualitásai.

Program

18:30 Köszöntő

18:35 Jelenits István teológus, piarista szerzetes, a Pázmány BTK volt tanára, Pilinszky János egykori lelki vezetője videóüzenetben köszönti a résztvevőket.

Karunk hallgatója, Kaltenecker Evelin Pilinszky János A gyerekkor fái c. művét mondja el.

18:45 Pilinszky-kutatók előadásai
Burján Ágnes: Rilke, Pilinszky és az ikon
Horváth Kornélia: Pilinszky költészetfelfogása
Maczák Ibolya: Miért szerepel(het)nek ismeretlen állatok Pilinszky drámáiban?
Sárközi Balázs: Pilinszky János szerelmi költészete
Varró Annamária: Az irodalom szembejön: az (a)lapokon túl
Mudriczki Judit: Pilinszky János költészete angol fordításban

20:00 Filmetűdök
A workshopon film szakirányos hallgatóink (Kámán Zita, Maros Enikő, Tóth Henrik, Török Eszter, Ujhelyi Dóra, Varga Vanda) Pilinszky tematikájú filmetűdjeit vetítjük le.


Két út: Mészöly Miklós és Pilinszky János

20:45 Tanos Márton: Mészöly Miklós regényeinek prózapoétikai vizsgálata

21:00 Beszélgetés a 100 éve született Mészöly Miklós és Pilinszky János életműveinek aktualitásáról
Résztvevők: Vörös István költő, prózaíró, műfordító, Zoltán Gábor prózaíró.
Moderátor: Bazsányi Sándor


Rendező: a PPKE BTK Dékáni Hivatala
Társszervezők:
Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet
Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Filozófiai és Művészettudományi Intézet Esztétika Tanszék

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Regisztráció → 


Ázsiai szupervárosok

A PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport rendezvénye

 • Gulyás Anett (egyetemi adjunktus, PPKE BTK): A négyezer éves Zhengzhou – az okosvárosok mintaképe. Az okosváros projektek jövője Kínában
 • Szakáli Máté (külső munkatárs, PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport): SüllyedőJakarta
 • Decsi Dóra (kutatási asszisztens, PPKE BTK Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport): Japán, ahol mindenki városban él
 • Günsberger Dóra (egyetemi tanársegéd, PKKE BTK): Karacsi, a fények városa: életkalyibák és felhőkarcolók között
 • Szilágyi Zsolt (ELKH BTK tudományos főmunkatárs, külső munkatárs, PPKE BTK ModernKelet-Ázsia Kutatócsoport): Megacity a pusztán. A mongol urbanizáció és kulturális hatása
 • Salát Gergely ((egyetemi docens, PPKE BTK: Chang'an, a 8. századi szuperváros


Regisztráció → 


Orosz mozaik

A PPKE BTK Orosz Tanszékének rendezvénye.

1. Az orosz titkosszolgálat és a Trockij-gyilkosság - 30 perc (Kolontári Attila)
2. Dosztojevszkij és Lars von Trier filmjei - 30 perc (Horváth Géza)
3. Orosz kulturális est: játékos nyelvtanulás, nyelvi és kultúrtörténeti vetélkedő, daltanulás, orosz ételek - 60 perc (Ljavinecz Marianna)


Regisztráció →

 

Feltétlenül zöld a környezetvédelem? A környezeti problémák konzervatív értelmezése

A PPKE BTK Politológia Tanszékének kerkasztal-beszélgetése.

Az ökológia és a klímavédelem napjainkban már nem pusztán egy a lehetséges politikai programok közül, hanem olyasmi, ami – tekintettel az emberiség előtt álló kihívásokra - az élet egészét kívánja átalakítani. Ez a radikalizmus nem mai keletű: az úgynevezett 'mélyökológia' már a 20. század közepe óta hangsúlyozza, hogy a hagyományos, 'sekély', emberközpontú környezetvédelem nem képes megbirkózni a fenyegető természeti katasztrófával, ezért metafizikai, kozmológiai és antropológiai szemléletünk teljes átalakítására van szükség, nem pusztán ilyen vagy olyan szakpolitikai megoldásokra.

Ezeknek a törekvéseknek a radikalizmusa magyarázza azt is, miért vannak napjainkban olyan politikai erők, amelyek az új ökológiai mozgalmakban egyfajta totalitárius fenyegetést, ha nem egyenesen 'új vallást' látnak, miközben maguk is tisztában vannak a probléma súlyosságával. Ebből a szempontból különösen érdekes megvizsgálni a konzervativizmus és azökológia viszonyát, hiszen a 'konzerváció' fogalma eleve feltételezi -többek között - a természet megőrzését is; az, hogy miként válhatott azökológiai gondolkodás ennek ellenére a progresszív politika szinte kizárólagos terepévé, inkább magyarázatra szoruló paradoxon.

A témáról Dr. Nyirkos Tamás egyetemi docens, filozófus és Tarján Tamás történész, tanársegéd beszélgetnek. A beszélgetést moderálja Dr. Botos Máté egyetemi docens, a PPKE Politológia tanszékének vezetője.

Regisztráció →


Hogyan vizsgálhatjuk, mi történik a fejünkben?

Program helyszíne: PPKE BTK Pszichológiai Kutató Laboratórium 406. terem
Program időpontja: 2021.09.24. péntek 18:00-20:00
A programra előzetes regisztrációt kérünk.

A laborlátogatás során turnusonként maximum 8 fős kiscsoportok ismerhetik meg a pszichológiai kutatólaborban végzett munkát és a kognitív pszichológiai kutatásokban használt modern eszközöket.

Az érdeklődők az alábbi turnusokra jelentkezhetnek:
1. turnus 18:00-18:30
2. turnus 18:45-19:15
3. turnus 19:30-20:00

A látogatás során röviden bemutatjuk a serdülőkori kognitív és érzelmi fejlődéssel foglalkozó Béta projektünket és a kamaszok vizsgálatára is használt EEG műszereket és működésüket. Az önként jelentkezők pedig ki is próbálhatják a 16 elektródás EEG-eszközöket, így képet kaphatnak az agyhullámaikról. Emellett a szemmozgáskövetés módszerét is megismerhetik, illetve kipróbálhatják a látogatók, sőt betekintést nyerhetnek a képzeleti képek élénkségének kérdőíves és kísérletes vizsgálataiba, és annak életkori változásait vizsgáló kutatásunk eredményeibe.

Felelősök:
Dénes Júlia - kutatási adminisztrátor
Oláh Gyöngyi - tudományos segédmunkatárs
Szakács Hanna - kutatási asszisztens
Ziman Gergő - tudományos segédmunkatárs

Regisztráció →


Ügyfélszolgálati munkatársak megfigyeléses (on-the-job ) kompetencia-vizsgálata

Dr. Durugy András (Pszichológiai Intézet) előadása

Regisztráció →


Fiatal kutatók a Pázmány régészeti műhelyéből

A PPKE BTK Régészettudományi Intézet előadásai.

 • Győrffy-Villám Zsombor (phd I. évfolyam): Roncsolásmentes régészeti kutatások a Balaton-felvidéken
 • Sulayman Al Halabi (phd IV. évfolyam): A huszti kincs a Magyar Nemzeti Múzeumban
 • Zágorhidi Czigány Bertalan (phd II. évfolyam): Ritka és különleges pengetípusok a 10. századi Kárpát-medencében
 • Gönczi Zoltán Lőrinc (MA II. évfolyam): „Lavabo inter innocentes manus meas ..." Kézmosóedények és tisztálkodás a középkorban
 • Kotán Dávid Márk (phd II. évfolyam): Távolsági ostromgépek szerepe és jelentősége a 13-14. századi európai és közel-keleti hadviselésben

Az előadások magyar nyelvűek.

Regisztráció →

x