XII. Lelkiségtörténeti Konferencia

 • 26 ápr.

  Kezdete: 2019. április 26. 9:30 -Vége: 2019. április 27. 16:00

  Budapest, Sophianum 112

Az MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport konferenciája


2019. április 26., péntek

9.30 A konferenciát megnyitja: Gábor Csilla SSS, egyetemi tanár, BBE BTK, Kolozsvár

Első szekció: 9.40‒11.00
Elnök: Hargittay Emil, egyetemi tanár, PPKE BTK

 • 9.40‒10.00 Szabó Ferenc, Pázmány Péter esztergomi érsek (1616–1637) apostoli működése a trienti zsinat szellemében
 • 10.00‒10.20 Tusor Péter, Olasz tervezet a trentói katolicizmus magyarországi elterjesztésére a 17. század elejéről
 • 10.20‒10.40 Báthory Orsolya, Pázmány Péter Vindiciae ecclesiasticae (1620) című röpirata
 • 10.40‒11.00 Vita, hozzászólások

11.00‒11.20 Szünet, kávé

Második szekció: 11.20‒13.00
Elnök: H. Hubert Gabriella, igazgató, Evangélikus Országos Gyűjtemény

 • 11.20‒11.40 Lipp Mónika, A Zichy család szerepe az óbudaiak lelkiségének alakításában
 • 11.40‒12.00 Prokopp Mária, A liturgikus tér a barokk művészetben a 17–18. században
 • 12.00‒12.20 Gyöngyössy Orsolya, A gróf Károlyi család szerepe a csongrádi Szent Rókus templom ikonográfiai programjának kialakításában
 • 12.20‒12.40 Miskei Antal, A ráckevei ortodox hívek Istenanya-tisztelete a 18. században
 • 12.40‒13.00 Vita, hozzászólások

13.00‒14.20 Ebéd

Harmadik szekció: 14.20‒15.40
Elnök: Lovas Borbála, tudományos munkatárs,
MTA-ELTE Humanizmus Kelet-Közép Európában Lendület Kutatócsoport

 • 14.20‒14.40 Szigeti Jenő, Egy imádkozni tanító esperes a 18. század elejéről
 • 14.40‒15.00 Vass Csongor, Baranyi Pál Viaticum spirituale (1695) kötetének Dedicatiója Gyulaffy László főkapitányhoz
 • 15.00‒15.20 Frauhammer Krisztina, Babonaellenes írások egyháziak tollából
 • 15.20‒15.40 Vita, hozzászólások

15.40‒16.00 Szünet, kávé

Negyedik szekció: 16.00‒17.20
Elnök: Maczák Ibolya, tudományos főmunkatárs
MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport

 • 16.00‒16.20 Horváth Sándor, A missziók és hatásuk Mulih György (1694–1754) horvát jezsuita példája nyomán
 • 16.20‒16.40 Kollár Levente, A jezsuita rítusvita kérdései egy 18. századi perui misszió területén
 • 16.40‒17.00 Vita, hozzászólások


2019. április 27., szombat

Ötödik szekció: 9.00‒10.20
Elnök: Szelestei N. László, professzor emeritus, PPKE BTK

 • 9.00‒9.20 Dóbék Ágnes, Szily János püspök irodalompártoló tevékenysége
 • 9.20‒9.40 Dinnyés Patrik, A trienti zsinat szellemisége Eszterházy Károly egri püspök kormányzásában
 • 9.40‒10.00 Porpáczy Szabina, Eszterházy Károly reformtevékenysége a 18. században
 • 10.00‒10.20 Vita, hozzászólások

10.20‒10.40 Szünet, kávé

Hatodik szekció: 10.40‒12.00
Elnök: Báthory Orsolya, tudományos főmunkatárs
MTA–PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport

 • 10.40-11.00 Pintér Márta Zsuzsanna, Eszterházy Károly főpapi reprezentációja
 • 11.00‒11.20 Verók Attila, Lelkiségi könyvek kiadása mint kiemelt főpásztori feladat Egerben
 • 11.20‒11.40 Bajáki Rita, Főpapok és imádságok
 • 11.40‒12.00 Vita, hozzászólások

12.00‒12.40 Szünet

Hetedik szekció: 12.40‒14.00
Elnök: Madas Edit, az MTA levelező tagja, egyetemi tanár, PPKE BTK

 • 12.40‒13.00 Maczák Ibolya, Megerősített bátorság: Padányi Biró Márton és diétai prédikációi
 • 13.00‒13.20 Székely Gábor, Telek József kecskeméti prédikációi a kalocsai érseki nyomdából
 • 13.20‒13.40 Szelestei N. László, Nagy Ignác a székesfehérvári egyházmegye lelkületének szervezője
 • 13.40–14.00 Vita, hozzászólások, zárszó
x