Olasz hatás a magyarországi lelkiségre

  • 30 jan.

    Kezdete: 2020. január 30. 10:00 -Vége: 2020. január 30. 17:00

    Sophianum 204.

Az MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport rendezvénye

Program

10.00 Megnyitó

10.20–10.40 Sárközy Péter, Róma és az egyház szerepe a magyar–olasz kulturális kapcsolatok történetében a XVIII. végéig
10.40–11.00 Dóbék Ágnes, Olasz nyelvű színdarabok és alkalmi művek egyházi környezetben a 18. században
11.00–11.20 vita, szünet

11.20–11.40 Kovács Zsuzsa, Boldog Gergely legendája és relikviái Riminiben
11.40–12.00 Báthory Orsolya, Cortonai Szent Margit magyarországi tisztelete
12.00–12.20 Száraz Orsolya, „Érzékenység" a penitenciatartásban, Alessandro Diotallevi (1648–1721) művéről

12.20-12.40 vita
12.40–14.00 ebéd (a városban)

14.00–14.20 Nuzzo, Armando, A petrarkizmus árnyalatai. Itáliai költők és Balassi lelki-poétikai világa
14.20–14.40 Bitskey István, Celio Calcagnini Eucharistia-sermója Egerben 1518-ban
14.40–15.00 Maczák Ibolya, Illyés András olasz-magyar prédikációi

15.00–15.20 vita, szünet

15.20–15.40 Szovák Márton, Egy magyar arckép Benedetto Chiarello SJ erkölcsi tükrében
15.40–16.00 Domokos György, A podolini piarista rendház alapítása egy olasz nyelvű kézirat (1644) alapján
16.00–16.20 Tusor Péter, A római egyházi előírások betartásának kérdései Magyarországon a 17. században
vita
16.40 Zárszó

x