For English scroll down ▼

 

Általános hallgatói kérelmek
 • Első félév passziválása: PDF | DOCX
 • Halasztás, tagozatváltás: PDF | DOCX
 • Két félév egybefüggő időszakot meghaladó passzív félévre történő beiratkozás: PDF | DOCX
 • Nyilatkozat regisztráció egy hónapon belüli visszavonásáról (utólagos passziválás): PDF | DOCX
 • Címváltoztatási, témaváltoztatási kérelem: PDF | DOCX
 • Témavezető-váltási kérelem: PDF | DOCX
 • Társ-témavezető felkérése: PDF | DOCX
 • Kérelem doktori iskola éves keretéből történő támogatásra: PDF | DOCX

 

Órátlan tanegységek
 • Órátlan tanegységek elvégzését igazoló űrlap: DOCX
 • Irodalomtudományi Doktori Iskola: Disszertáció fejezetének nyilvános vitára bocsátása c. tanegység jegyzőkönyve: DOCX
 • Irodalomtudományi Doktori Iskola: Disszertáció fejezetének nyilvános vitára bocsátása: jelenléti ív: PDF

 

Komplex vizsga, abszolutórium
 • Jelentkezési lap komplex vizsgára: PDF | DOCX
 • Történelemtudományi Doktori Iskola: témavezetői igazolás disszertáció 40 oldalának elfogadásáról (komplex vizsgához / abszolutóriumhoz): PDF | DOCX
 • Témavezetői igazolás abszolutórium kiállításához: 180 kredites képzés: PDF | DOCX
 • Témavezetői igazolás abszolutórium kiállításához: 240 kredites képzés: PDF | DOCX

 

Doktori értekezés, fokozatszerzés >

 

Egyéb nyomtatványok

 

English forms

 

General student applications
 • Passive status for the first semester: PDF | DOCX
 • Deferment; transfers between full-time and correspondence education: PDF | DOCX
 • Enrolment for passive semesters exceeding two subsequent semesters: PDF | DOCX
 • Statement on withdrawing registration within one month: PDF | DOCX
 • Title/Topic change: PDF | DOCX
 • Changing supervisor: PDF | DOCX
 • Invitation of a co-supervisor: PDF | DOCX
 • Application for funding from the annual budget of the doctoral school: PDF | DOCX

 

Extracurricular courses
 • Form certifying the completion of extracurricular units: DOCX

 

Complex exam, final certificate
 • Registration form for a complex exam: PDF | DOCX
 • Doctoral School of History: supervisor's certificate for the acceptance of 40 pages of the dissertation: PDF | DOCX
 • Supervisor's certificate for the issuance of the final certificate: PDF | DOCX

 

Doctoral dissertation, evaluation procedure >

 

Other forms