English forms below

 

Általános hallgatói kérelmek

 

Fokozatszerzés, előrehaladás

 

Komplex vizsga

 

Abszolutórium

 

Fokoztszerzési kérelem

 • Fokozatszerzési kérelem és mellékletei régi (180 kredites) képzésben résztvetteknek pdf ; szerkeszthető formátum
 • Bírálati szakasz megindítására vonatkozó kérelem és mellékletei új (240 kredites) képzésben résztvevőknek pdf ; szerkeszthető formátum
 • Hallgatói kérelem fokozatszerzési/bírálati eljárás idegen nyelven történő megtartásához pdf ; szerkeszthető formátum

 

Disszertáció leadás

 

Külföldi tanulmányok

 

Doktori Iskolákhoz tartozó kérvények

Irodalomtudományi Doktori Iskola

 

Történelemtudományi Doktori Iskola

 

Órátlan Tanegységek űrlapjai

 

Egyéb nyomtatványok

 

English forms

 

General student applications

 • Student application for enrolment for passive semesters exceeding two subsequent semesters pdf ; editable form
 • Student application for extending the dissertation submission deadline by one year pdf ; editable form
 • Student application - Deferment, Transfers between full-time and Correspondence education pdf ; editable form
 • Student application for holding the doctoral assessment/procedure in a foreign language pdf ; editable form
 • Student application for passive status for the first semester pdf ; editable form
 • Student application for Title/Topic change pdf ; editable form
 • Studetn statement on withdrawing registration within one month pdf ; editable form

 

Complex exam

 

Final certificate

 • Supervisor's certificate for the issuance of the final certificate - 240 credits pdf ; editable form

 

Forms for certifying the completion of extracurricular courses

 • Forms for certifying the completion of extracurricular courses (Doctoral School of History) pdf ; editable form
 • Forms for certifying the completion of extracurricular courses (Doctoral School of Linguistics) pdf ; editable form

 

DOCTORAL DISSERTATION

 

Supervisor certificate for the approval of the dissertation chapter

 • Supervisor certificate for the approval of the dissertation chapter pdf ; editable form

 

Other forms