BONMA01000
MAGYAR IRODALMI ÉS NYELVÉSZETI SZIGORLAT

2016-tól az osztatlan tanárképzésre felvett hallgatók részére

Magyar irodalomtudományi  rész

Magyar nyelvészeti rész

 

2023/2024 tanév

I., őszi félév tétel- és olvasmányjegyzékei:

 

NAPPALI

BA képzés, Osztatlan tanári képzés

Bevezetés az irodalomtudományba 2023/2024 I (Osztroluczky Sarolta)

Régi magyarországi irodalom 2. 2023/2024 I (Hargittay Emil, Bogár Judit, Ajkay Alinka)

Klasszikus magyar irodalom 2.  2023/2024 I (Ajkay Alinka, Kardeván Lapis Gergely)

Modern magyar irodalom 1. 2023/2024 I (Dobos István)

Világirodalom II. 2023/2024 I (Bogár Judit)

 

 

Az osztatlan tanári képzésre 2017. előtt felvett hallgatók részére

Régi magyarországi irodalom 1. (CV) (Hargittay Emil, Nagy László)

 

 

 

Levelező képzés

BA

Bevezetés az irodalomtudományba 2023/2024 I (Osztroluczky Sarolta)

Régi magyar irodalom 2. 2023/2024 I 

Modern magyar irodalom 1. 2023/2024 I (Dobos István)

Világirodalom 2. 2023/2024 I (Bogár Judit)

 

MA

A magyar irodalomtudomány történeti és elméleti hagyományai európai kontextusban 2020/2021 I (Horváth Kornélia) MA záróvizsgatárgy

A magyar irodalomtudomány történeti és elméleti hagyományai európai kontextusban 2021/2022 I (Dobos István) MA záróvizsgatárgy

A nyelv- és irodalomtudomány intézményrendszere 2022/2023 I (Gerstner Károly, Thimár Attila)

 

  

2023/2024 tanév

II., tavaszi félév tétel- és olvasmányjegyzékei:

 

NAPPALI

BA képzés, Osztatlan tanári képzés

Régi magyarországi irodalom 1 2022/2023 II (Bogár Judit, Hargittay Emil)

Klasszikus magyar irodalom 1  2022/2023 II (Ajkay Alinka, Kardeván Lapis Gergely)

Modern magyar irodalom 2. 2022/2023 II (Dobos István)

Világirodalom 3 2022/2023 II (Ajkay Alinka, Radvánszky Anikó) 

Világirodalom 4.  2022/2023 II (Horváth Kornélia)

Határon túli magyar irodalom 2022/2023 II (Radvánszky Anikó)

 

Levelező képzés

 

BA

Régi magyarországi irodalom 1  2022/2023 II (Hargittqay Emil)

Klasszikus magyar irodalom 1 2022/2023 II (Ajkay Alinka, Kardeván Lapis Gergely)

Világirodalom 3. 2022/2023 II (Ajkay Alinka, Radvánszky Anikó)

Világirodalom 4.  2022/2023 II(Radvánszky Anikó)

Szerzők, művek, műfajok a középkori irodalomban 2022/2023 II (Bogár Judit)

Szerzők, művek, műfajok a 16. századi magyar irodalombnan 2022/2023 II (Bogár Judit)

 

MA

Szöveggondozás 2020/2021 II (Hargittay Emil) MA záróvizsgatárgy

Szöveggondozás 2021/2022 II (Thimár Attila) MA záróvizsgatárgy

Szöveggondozás 2022/2023 II (Thimár Attila) MA záróvizsgatárgy

Irodalom, művelődés, medialitás 2022/2023 II (Thimár Attila)

Korszak és diskurzusformák az irodalomtudományban 2019/2020 II, 2020/2021 II, 2021/2022 II (Osztroluczky Sarolta) MA záróvizsgatárgy

Modern magyar irodalom 2.  előadás 2021/2022 II (Vajdainé Horváth Zsuzsa)

Modern magyar irodalom 2. szeminárium 2021/2022 II (Dobos István)

Szövegolvasás és interpretáció - modern irodalom 2021/2022 II (Dobos István)

Korszakok, poétikák, kánonok 2021/2022 II   (Dobos István)

A magyar irodalomtudomány történeti és elméleti hagyományai európai kontextusban 2022/2023 I (Radvánszky Anikó) MA záróvizsgatárgy