BBNSF81800 Bevezetés a katolikus hit rendszerébe
- Csordás Gábor (Piliscsaba)
- Csordás Gábor (Budapest, Sop)
- Janka Ferenc (Budapest, Tárogató)

BBNSF00100 Általános filozófiatörténet
- Czakó István (Piliscsaba)
- Bodor Mária Anna (Budapest, Sop/a)
- Schmal Dániel (Budapest, Sop/b)
- Lautner Péter (Budapest, Tárogató/a)
- Czakó István (Budapest, Tárogató/b)
- Hernádi Mária (Esztergom)

BBNSF82000 Bibliaismeret II. (Újszövetség)
- Székely János (Budapest, Sop)

BBNSF81500 Logika
BBNSF82200 Fejezetek a vallástudományból
BBNSF82100 Etika
BBNSF82300 Elsősegélynyújtás

BBNSF85000 Zenetörténet: a 20. század
BBNSF85100 Fejezetek az itáliai zenetörténetből
BBNSF85200 Műelemzés-analízis
BBNSF85300 Középkori és reneszánsz zeneelmélet
BBNSF85400 Zenei kreativitási gyakorlatok
BBNSF85500 Elektronikus zene
BBNSF85600 Gregoriánéneklési gyakorlat - a responzórium
BBNSF85700 Latin liturgikus szövegolvasás - Karácsony
BBNSF85800 Kamaraének
BBNSF85900 Koldusopera
BBNSF86000 Tallis és az angol reneszánsz
BBNSF86100 A reneszánsz énekelt többszólamúság
BBNSF86200 Hangszerismeret I. kurzus
BBNSF86300 Orgonairodalom I. kurzus
BBNSF86400 20. századi magar egyházzene-történet I. kurzus